Titles-47.png

אנחנו שורפים כשאנו זזים, נושמים, יוצרים, מנקים, משתנים, חיים.
הבסיס הוא אנחנו ומה שאנו מביאים איתנו למרחב וכמובן, עשרת עקרונות.
השנה, אנחנו לוקחים צעד נוסף, ומחברים את הנקודות

Connecting the Dots

בתקופה של חוסר ודאות, בתקופה שבה הכל מתפזר וכאותי, אנחנו מביעים כוונה,
שבה התנועה תחבר לנו את הנקודות, לא בסדר מוגדר מראש, לא כולם באותו אופן, אבל אנחנו מכוונים לתנועה , כזו שתיקח אותנו למציאות ברורה ובהירה.
נחבר את כל הנקודות, הפעולות, הסדר, הקשיים והלמידה שעשינו כארגון וקהילה,
כל השנתיים האחרונות שבהם אנחנו עובדים ללא פשרות, בסנכרון מלא עם התנועה של יקום והקשבה, עד לשנה הבאה במידברן העיר שלנו במידבר.

עמותת מידברן (ע.ר. 580567600),

היא מוסד ללא כוונות רווח שנוסדה בשלהי שנת 2012. במטרה לפעול ולקדם עשייה אמנותית ומאמץ קהילתי ברוח תרבות עשרת העקרונות ואירוע Burning Man בארה"ב.

חזון העמותה:

"לעודד וליצור מרחבים חווייתיים מבוססי השתתפות, המעוררים השראה ומניעים
להתפתחות חברתית, סביבתית ותרבותית"

מבין מטרות העמותה:

להטמיע תרבות חדשנית המבוססת על עשרת העקרונות של ארגון Burning Man בארה"ב:

הכללה מוחלטת

מאמץ קהילתי

הענקת מתנות

אחריות אזרחית

א­-מסחריות

אי השארת עקבות

הסתמכות עצמית מוחלטת

ביטוי עצמי מוחלט

השתתפות

מיידיות

  • לפעול כנציגיה הרשמיים בישראל של ארגון Burning Man בארה"ב, לשמור על קשר רציף עמה לצורכי למידה, הנחלת ערכים והטמעת התרבות בקהילה המקומית.

  • לעודד ולתמוך ביצירת אמנות ייחודית, אינטראקטיבית וחדשנית בישראל.

  • לקדם את תרבות ההתנדבות בישראל, לחזק את ההשתתפות, המעורבות החברתית והעשייה הקהילתית פנימה והחוצה.

  • כל פעילויות העמותה נטולת סממנים פוליטיים ופרסומים מסחריים.

  • מטרות העמותה מתייחסות לכל בני האדם באשר הם, ללא הבדלי לאום, דת, גזע,
    מין ו/או העדפה מינית.

ליצירת קשר עם ועד העמותה

vaad@midburn.org