Titles-52.png
המגדלור

​המגדלור הוא המבוגר אחראי 

מישהו שנוכח במשמרת 24/7
המגדלור מקשיב לעיר ולכל מה שמתרחש בה ובכל המחלקות בזמן אמת,
בודק, מוודא שהכל זורם טוב, הוא יודע איך לפתור ולטפל בבעיות
שנוצרות במהלך האירוע ולהפעיל שיקול דעת.

המרכזיה

המרכזיה היא האב התקשורת ומרכז המידע הנגיש ביותר באירוע עצמו. מטרת העל שלנו - לענות לכם על כל שאלה וצורך שעשויים לצוץ במהלך האירוע.

המרכזיה תמוקם במתחם הסלון

גריטר

 greeter גריטר

greeting, קבלת פנים

הוא יצור קסום שפוגשים רגע אחרי שעוברים את הכרטוס בשער. 

מהות הגריטר היא בליווי הנכנס אל העיר הזמנית שלנו, במעבר מעולם ברירת המחדל אל עולם הברן -

כל אחד בדרכו הייחודית. 

המרכזיה