Midburn Return Cover

עיר מידברן 2021

עיר מידברן 2021 תקום בין התאריכים 24-29 בספטמבר

העיר שלנו תקום בדרום הארץ - המיקום טרם פורסם

באירוע עתידות להשתתף כ 6000 משתתפים נרגשות

מידע נוסף על האירוע יפורסם ממש כאן

מה הלוז

לוח השנה שלנו לא מפסיק להתרגש, אירועים נוספים בכל שעה ורגע.

את כולם תוכלי למצוא כאן

השתתפות באירוע

איך משתתפים?

איך מתנדבים?

מהן המחלקות והתוכן?

כרטוס וכרטיסים

מידע על תוכנית הכרטוס, תאריכי מכירת כרטיסי השתתפות.

מידעל'ה

בקרוב

בקרוב