top of page

אודות

עמותת מידברן (ע.ר. 580567600),

היא מוסד ללא כוונות רווח שנוסדה בשלהי שנת 2012. לאחר שעיר אחת העיר מידברן בראשית נעלמה באבק.

המטרה לפעול ולקדם עשייה אמנותית ומאמץ קהילתי ברוח תרבות עשרת העקרונות ואירוע Burning Man בארה"ב.

 

תעודת רישום


חזון העמותה:

"לעודד וליצור מרחבים חווייתיים מבוססי השתתפות, המעוררים השראה ומניעיםלהתפתחות חברתית, סביבתית ותרבותית"


מבין מטרות העמותה:

להטמיע תרבות חדשנית המבוססת על עשרת העקרונות של ארגון Burning Man 


הכללה מוחלטת

מאמץ קהילתי

הענקת מתנות

אחריות אזרחית

א­-מסחריות

אי השארת עקבות

הסתמכות עצמית מוחלטת

ביטוי עצמי מוחלט

השתתפות

מיידיות

  • לפעול כנציגיה הרשמיים בישראל של ארגון Burning Man בארה"ב, לשמור על קשר רציף עמה לצורכי למידה, הנחלת ערכים והטמעת התרבות בקהילה המקומית.
  • לעודד ולתמוך ביצירת אמנות ייחודית, אינטראקטיבית וחדשנית בישראל.
  • לקדם את תרבות ההתנדבות בישראל, לחזק את ההשתתפות, המעורבות החברתית והעשייה הקהילתית פנימה והחוצה.
  • כל פעילויות העמותה נטולת סממנים פוליטיים ופרסומים מסחריים.
  • מטרות העמותה מתייחסות לכל בני האדם באשר הם, ללא הבדלי לאום, דת, גזע,
    מין ו/או העדפה מינית.
אודות האסיפה הכללית והועד המנהל
לדף שקיפות ודוחות
סיכום עבודת הממונות
תקנון עמותת מידברן
ניתן לתרום לעמותת מידברן כאן 
אישור 46א' ניתן להוריד בדף השקיפות

ליצירת קשר עם הועד

vaad@midburn.org

bottom of page