https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

הגשת אמנות למידברן 2023

"לעשות תוכן למידברן, זה לקחת בשיא הרצינות את השטויות ההזויות שלך".

הלוחש, פסוק כ"א 🙂

 

יסססס חברות וחברים, מחלקת תוכן מידברן 2023 התניעה את הטיולית הצבעונית דרומה, ופתחה דלתות...

אבל בלעדיכן יהיה קצת משעמם, אז בואו לרשום את התוכן שאתן חולמות עליו ממש ממש כאן.

לאור פניות ובקשות מאמנים ואמניות, הארכנו את ההרשמה לאמנות ולמחנות!

 

.על מנת לאפשר לכל מי שרוצה להביא אומנות ותוכן השנה לפלאיה לעשות זאת

.בואו נעשה את המקסימום ונבנה ביחד את העיר

 

סיום הגשת הטפסים הוארכה בשבוע ליום שני 24/07/23 בדקה לחצות

(רלוונטי גם לבקשות מענק מקרן האמנות וגם להגשות ללא קרן)

כמה פרטים טכניים:

● יש טופס נפרד לאמנות ולמחנות.

● טופס אמנות: כולל גם את בקשת המענק מקרן האמנות.

גם ארט קארז ומיצבים מרכזיים (איש ואישה והמרחב) , ממלאים את אותו טופס.

● גם תשובות מקרן האמנות לאמנים ידחו , המועד יפורסם בהמשך.

● מעדיפים באנגלית? יש טופס נפרד In English

● טופס בטיחות למיצבים ומחנות יישלח בנפרד.

● אין באמת טיולית, כן? זה היה דימוי.

כעת אנחנו רוצות לשמוע על החלומות, גם אם הם לא אפויים.

ההרשמה הסתיימה

טופס הגשת אמנות בעברית

 

טופס הגשת אמנות באנגלית

bottom of page