שאלות? רעיונות? או סתם תמיכה כללית 

כתובת למשלוח דואר : 
שדרות בן צבי 1, רמת גן

 

לכל שאלה :
support@midburn.org

ועד מנהל :
vaad@midburn.com 

צוות האתר :
webmaster@gmail.com

מבקר העמותה :
bikoret@midburn.org

 שאלות? רעיונות? או סתם תמיכה כללית 

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube