הוסף כותרת (2).png
גענגע.png

בכניסה לעיר יש להציג תעודה מזהה, כרטיס אירוע, כרטיס רכב ואישור תו ירוק או בדיקה כניסת קטינים לעיר - מגיעים עם ילדים ונוער וודאו כי קראתם הכל.

גענגע.png

בכניסה לעיר יש להציג תעודה מזהה, כרטיס אירוע, כרטיס רכב ואישור תו ירוק או בדיקה כניסת קטינים לעיר - מגיעים עם ילדים ונוער וודאו כי קראתם הכל.

התו הירוק

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

הוראות 

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Bk11nOWY7EF_0_0_2000_1333_0_x-large_edited.jpg

התו הירוק

מידברן פועל במסגרת התו הירוק.

הכניסה היא בהצגת תעודת מתחסן בתוקף, או בדיקת PCR שלילית שנעשתה ב24 שעות טרם הגעה לעיר .

בטיחות

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

The Sun-Smart Collection

הוראות הגעה

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Comfort X Design

Bk11nOWY7EF_0_0_2000_1333_0_x-large_edited_edited.jpg

התו הירוק

מידברן פועל במסגרת התו הירוק.

הכניסה היא בהצגת תעודת מתחסן בתוקף, או בדיקת PCR שלילית שנעשתה ב24 שעות טרם הגעה לעיר .

על הכניסה להקמות חלה אותה החובה כמו הכניסה לאירוע, כלומר הצגת תעודת מתחסן בתוקף, או בדיקת PCR שלילית שבוצעה לכל היותר 24 שעות טרם ההגעה להקמות.

 לשים אייקונים וכותרות עשרת העקרונות

טלפונים חשובים

הוראות הגעה 

מפת העיר

בטיחות בעיר

לא לשכוח

אישור לקטינים

כרטיסים

ת"ז + ספח

תו ירוק בתוקף או בדיקת PCR מה24 שעות האחרונות

את הקלצמור ואת החיוך הגדול מהמגירה.

הכנות בבית

כרטיסים
שינוי פרטי רכב בכרטיס

רשימת ציוד לאריזה
המדריך הרגשי
מדריך הישרדות

 

המידע'לה - כל המידע במקום אחד

תאריך ושעה פתיחה תאריך סגירה

הקמות

שעות
גייט
הקמות

הגעה מוקדמת, גייט והתמקמות

מסיבת רישוי ביוםXXXXX

 בין השעות  XXXXXXרישוי

נהלי בנייה

קראוונים

הנחיות התו הירוק למידברן

הכניסה לעיר

הנחיות התו הירוק למידברן

EVENT

My Hip Event, MM/DD/YY

RSVP

שרותי העיר

Describe your event here and generate buzz. Where's it happening, and when does it start?

מתמקמים

Big Title

פרוקים ויציאה - אקסודוס

החיים בעיר