top of page
 • media9024

אמנת הצילום מידברן

אוסף של הסכמות המהוות אמנת צילום קהילתית על איך אנחנו מעוניינים להתנהל בנושא הצילום באירוע מידברן 2022.

 • הסכמה   -  Ask first

 • אני מתחייב.ת לבקש רשות לצלם 

 • אני מתחייב.ת לבקש רשות לפרסום בקהילה

 • אני מתחייב.ת לבקש רשות לפרסום ציבורי

 • אני מתחייב.ת למחוק תמונה לבקשת המצולם - בזמן האירוע וגם לאחר הפרסום.

 • אני יודע.ת שצילום קטינים רק באישור ההורה!

 • א-מסחריות

 • צילום למטרות מסחריות אסור ונוגד את מהות האירוע ואת עשרת העקרונות .

 • פרסום בעיתונות או בטלוויזיה מותנה באישור מחלקת קשרי עיתונות ובחתימה על הסכם מיוחד לפני צילום באירוע.

 • פרסום בתערוכות או מוזיאונים או ספרים מותנה באישור מחלקת קשרי עיתונות ובחתימה על הסכם מיוחד לפני צילום באירוע.

 •  אסור למכור תמונות או וידאו מארועי מידברן, גם לא במאגרי תמונות. מותר לפרסם רק במאגרי Editorial בכפוף לאישור מחלקת קשרי עיתונות

 • קרדיט

 • צילום הוא פרי של ביטויי עצמי משותף של צלם מצולם – צילום של מיצג אומנותי מהווה אומנות משותפת.

 • לפי תקנון האירוע - הזכויות לכל הצילומים משותפות לעמותת מידברן ולצלמים על התמונות.

 • צילום מרחפנים

 • נכון ל 2022 החוק מתיר אך ורק הטסת רחפנים ברישיון.

 • מטיס רחפן ברישיון כמוהו כצלם מאושר מתבקש לציית לכללים האמורים לעיל.

.

אז איך עושים את זה נכון:  

איך נוכל להרגיש יותר נעים במרחב האירוע וביחס שבין צלם למצולם.

 • הסכמה – Ask yourself

 • האם אני פולש למרחב האישי של המצולם?

 • האם התמונה מכבדת את המצולם?

 • הימנעו מצילומים רחבים אשר כוללים מספר רב של משתתפים אשר לא הביעו הסכמה לצילום. 

 • קשר

 • יצירת תקשורת מילולית עם המצולם

 • מידברן היא קהילה אשר מורכבת מהרבה קהילות קטנות, כשאתם מרימים מצלמה, נסו לתעד פנימה, בקהילה הקטנה שלכם, איפה שאתם מרגישים שייכות ואנשים מכירים אתכם. 

 • שיתוף 

 • הצילום כגיפט לקהילה –שיתוף הצילומים עם המצולמים, שיראו שהם צולמו.

 • איך לגשת ? 

 • נסו להיות חלק מהחוויה ולא להתבונן מהצד.

 • מיידיות - תחוו את הרגע לפני שאתם שולפים את המצלמה. כן לפעמים פספסתם תיעוד אבל הרווחתם חוויה שתישאר בכם לנצח. שימו לב שלא להפריע לאובייקט המצולם כאשר הוא בדיוק נהנה מהרגע.

 • צילום קרוב ולרוב יוביל לתקשורת, רגישות לסביבה ותוצאות טובות יותר.

 • התבוננו והכירו ברגישויות והגבולות של הסובבים – צרו אמון בין המצולמים למצלמה.

הערה: באמור לעיל המילה צילום ותמונה מתייחסות לצילום סטילס כמו גם לצילום וידאו.

 • זהו אינו מסמך משפטי, תקנון הצילום נמצא בתנאי השתתפות באירועי מידברן


bottom of page