https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • Webmaster

הודעה בנוגע למיצבים המרכזיים למידברן 2021

עודכן: 11 ביוני 2021


אנו נמצאים כשלושה וחצי חודשים לפני פתיחת הגייט ועובדים בלוח זמנים מאתגר במיוחד.

הליך הקול קורא, תכנון ובניית המיצבים המרכזיים דורשים יותר זמן מהקיים לנו,

ולאחר שבחנו את האפשרויות הראליות העומדות בפנינו,

החליטה הועדה הבוחרת מטעם קרן האמנות, להמשיך את התהליך עם האמנים שהגישו למיצבים המרכזיים למידברן 2019.

התהליך נעצר בזמנו לאחר בחירת האמנים בזמן בחינת התכניות, לאחר שאלו כבר עבדו והשקיעו זמן רב בתכנון המיצבים.


לאחר כל זה,

אנו שמחים להודיע כי את 'המרחב' (לשעבר הטמפל) יבנו יוסי אמר ורועי אמינוף,

ואת ה'אשה ואיש' (לשעבר האפיג'י) יבנו ליאור פלג ואיתמר פלוג'ה.


לשתי קבוצות האמנים הללו ניסיון עשיר בבניית מיצבים למידברן ואינסוף כישרון.בהצלחה!!"אישה ואיש"

העיר הזמנית של מידברן נבנית סביב הפסל המרכזי - "אישה ואיש". זהו המוקד המחולל-מקום של התכנסות ומגדיר את התנועה באירוע. המיצב פונה למכנה המשותף הרחב ביותר, משקף הוויה אנושית אוניברסלית ופתוח לפרשנות אישית בתוך עולם המושגים הנובע מאדם וחווה, נקבה וזכר, אישה ואיש.

שריפת המיצב נערכת בטקס חגיגי ומהווה נקודת השיא של האירוע ושל תהליך השינוי וההתפתחות שעוברים משתתפיו."המרחב"

המרחב הינו המרכז הפועם של העיר הזמנית,

מקום שמזמין להשיל ולהשאיר בו את שרוצים לשחרר.

חלל שמהדהד בו חיפוש, שאילת שאלות, התכווננות וכוונה.


זהו מקום אליו באים להתכנס על מנת להביט פנימה, להשיל בתוכו את שרוצים לשחרר

ויוצאים ממנו עם כוחות מחודשים להמשיך הלאה.


המרחב שהוא ממלא בעיר הזמנית, כמו הרבה דברים אחרים בתרבות ברנינג מן, אינו חד משמעי, והוא פתוח לפרשנות ולהכלה של תוכן שמיוצר על ידי משתתפי האירוע והצוות שיוצר אותו.


יוצרי המבנה עושים זאת למען הקהילה, משרתים את המרחב אליו משתתפי האירוע נושאים את ליבם ושומרים על רוחו במהלך האירוע.


בחמש השנים החולפות קיבל המרחב הזה ביטוי כ:

יער הבריאה - מידברן 2014 "בראשית"

מקדש האחד - מידברן 2015 "התעלות"

מקדש ההשתקפות - מידברן 2016 "אבראכאדברא"

היכל החלום השמיימי - מידברן 2017 "חלום צלול"

המצפן - מידברן 2018 "סערת מוחות"הועדה הבוחרת

הועדה הבוחרת מורכבת מקרן האמנות, מח' תוכן (לשעבר מח' אמנות) והנהלת העמותה.

חברי הועדה:

לירון גביש - נציגת מחלקת אמנות

דנה קולין - חברת לקטורה בקרן האמנות

איה שוויד - חברת לקטורה בקרן האמנות

שוצי - המלווה המקצועי למיצבים המרכזיים

קאבירה - מנכ"לית מידברן

תומר לוי - יו"ר קרן האמנותComments


bottom of page