top of page

הודעה חשובה לגביי כרטיסים


הודעה חשובה לכולם :

ב8 לספטמבר בשעה 20:00 תפתח מכירת כרטיסים אחרונה בהחלט עד ה12 לספטמבר בשעה 20:00.


הקצאות שלא ימומשו במכירה זו יעברו למכירה הפתוחה מכירת omg

Comentários


bottom of page