top of page
  • media9024

הכשרת נוודים 2022 יוצאת לדרך

אתם שומעים את זה?

רוצות לקחת חלק במחלקה שהיא בית?

אתן כבר נוודות בנשמה אבל טרם עברתם הכשרה?


אתם רוצות להשתתף כמי שמסייע לרווחת תושבי העיר- בואו והירשמו בטופס


25.2 יום שישי, 9:30-15:30 אזור המרכז.bottom of page