נהלים ביטול והעברת כרטיסים עבור רוכשי כרטיסי חולניקים

עודכן ב: לפני יום

1. כרטיס חולניק מתאפשר להעביר לחולניק אחר דרך הכירטוס בלבד.

יש לשלוח מייל לtickets@midburn.org


2. במידה וניתן להיכנס לארץ - מדיניות ביטולים רגילה

3. במידה ולא נפתחה הכניסה לארץ - יוכל חולניק לבטל כרטיס עד ה 31.8 (מינוס 210 ש"ח תרומה ודמי סליקה ללא אפשרות החזר כפי שמצויין בתקנון ההשתתפות של מידברן 2021)


4. כל מי שירשם עד ה22.7 בטופס בקשה להקצאת חולניקים, יוכל לקבל את ההקצאה שלו במכירה של ה31.7


5. במידה וישארו הקצאות שלא נוצלו אחרי המכירה ב31.7, הטופס יפתח מחדש לרישום וההקצאות הנוספות ינתנו במכירה של 22.8


עוד אודות כרטיסי חולניקים ניתן למצוא כאן


כמו כן בקבוצת הפייסבוק :

https://www.facebook.com/groups/835968966445435


https://www.facebook.com/MidburnInternational


  • ככל והאירוע יבוטל מכל סיבה שאינה תלויה במארגניו כגון אך לא רק, ביטול עקב מגפת הקורונה (להלן: "ביטול כפוי"), וזאת עד יום 5/9/2021, יחול הנוהל דלקמן: אם הכרטיס נרכש עד לתאריך 25/7/21 יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך 15% ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור. במקרה שהכרטיס נרכש לאחר תאריך 25/7/21 יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי התרומה להפקת האירוע בסך 210 ש״ח ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי התרומה כאמור

  • לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי 3% דמי סליקה ובניכוי 210 ש"ח דמי התמורה לעמותת מידברן.

  • ככל והאירוע יבטל ביטול כפוי, כהגדרתו לעיל, מיום 5/9/21 ואילך, ו/או יופסק לאחר תחילתו, לא יהא הרוכש זכאי לכל החזר. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי האמור139 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול