• Webmaster

אז מה הסיפור הזה עם הקריסטלים במידברן? // רותם קסטלר

עכשיו כשכולנו ניקינו מעלינו את אבק הפלאיה, אני רוצה לשתף את הקהילה המופלאה הזו בסיפורו ש