נוהל שימוש באש

עודכן ב: ספט 24

רקע:

 1. באירוע נבנית עיר זמנית המורכבת ממתחמי מאהלים ומחנות נושא, הכוללים צליות, אוהלים, מזרנים,מתקנים וכו'.

 2. מדובר בחומרים דליקים.

 3. שימוש לא נכון באש עלול להצית חומרים אלו ולפגוע ברכוש ובנפש.

 4. תנאים לשימוש באש במחנות ובמתחמי אוהלים:

 5. ככלל שימוש באש בתחום מחנות/מתחמי מגורים מותר לצורך הכנת אוכל בלבד.

השימוש בנוהל זה ב"מחנה" מתייחס לכלל מתחמי המאהלים/מגורים.

 1. הבערת אש בתחום המחנה תתאפשר רק כאשר טווח הבטיחות מאוהלים, צליות, מערכות גז ומערכות חשמל לא יפחת משבעה מטרים, ורק במקומות בהם ניתן לכלוא/לבודד את האש, כגון: מנגלים, חצאי חבית או כל מיכל קיבול מחומר בלתי דליק אחר.

 2. אין להבעיר מדורה אשר גובה הלהבות בה עולה על 1 מ'.

 3. המדורה תוצת ותפוקח רק ע"י בוגר שמלאו לו 18 שנים.

 4. אין להשתמש בחומרי בעירה נוזליים לצורך הדלקת האש.

 5. במהלך כל משך בעירת האש ישהה במקום מבוגר אשר ישגיח כי לא יהיה מגע בין האש לבין ילדים.

 6. בכל מחנה יוחזקו במקום מסומן בצורה ברורה ומוכר לכל משתתפי המחנה אמצעי כיבוי אש שיכללו לפחות 2 מטפי כיבוי (6 ק"ג, מסוג אבקה יבשה) שיוצבו אחד באזור המטבח, והשני בכניסה למחנה.

 7. במהלך בעירת האש ישמר מרחק סביר בין האש לבין משתתפי המחנה למניעת פגיעה מהאש.

 8. בסיום הפעילות יש לדאוג לכיבוי הגחלים.