https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

חשמל בעיר

עודכן: 18 בספט׳ 2022החשמל בעיר יסופק ע"י ספק חיצוני. כל אחד.ת יכולים.ות להזמין חשמל.


בקובץ המצורף כאן בהמשך יש מחירון ותנאי התקשרות.


בעיר מידברן לא ניתן להשתמש בגנרטורים (ענייני רישוי הלוואי והיה אפשרי)


לגמרי מעודדות סולרי :)אנא הקפידו על בטיחות בחשמל שנוכל להיפגש כאן עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ונהיה בריאים

כללי


ההנחיות הכלולות בנוהל זה מחייבות את כלל המשתתפים באירוע, הן במסגרת מחנות נושא והן במתחמי מגורים/מאהלים חופשיים (FREE CAMP), כולל קרוואנים.


חיבור המחנות זמן מספיק לפני האירוע (1-3 יום, לפי הנסיבות) על מנת לעמוד בדרישות הרישוי.


הנחיות בטיחות כלליות להקמה ושימוש במערכות חשמל:

 • חיבור מערכות/מתקני החשמל יעשה בכבל בעל בידוד כפול.

 • כלל החיבורים יבוצעו בעזרת כבלים, מפצלים, שקעים ותקעים תקניים בלבד.

 • אין להציב כבלי חשמל בצורה גלויה על הקרקע. מערכות החשמל במחנה יהיו עיליות בגובה 2.5 מ' מהקרקע או קבורות באדמה.

 • אין להשתמש בכבלי חשמל אשר התגלו עליהם סימני נזק.

 • אין לבצע חיבור מערכות חשמל בכבלים גלויים.

 • אין להניח על אזור הכבלים עצמים כבדים על מנת למנוע פגיעה בכבלים.

 • אין להציב מערכות חשמל בקרבת מערכות גז, אש או מקור חום כל שהוא בטווח של לפחות 3 מ'.

 • בכל מקרה בו נתגלה כבל פגום או חשוף יש להפסיק את השימוש בחשמל עד להחלפת הכבל.

 • כל מקרה בו התגלה מצב של התחממות הכבלים או שקעים ותקעים / המסה של כבלים, שקעים או תקעים יש להפסיק את השימוש בחשמל עד לבדיקת המערכת ע"י בודק מוסמך.

 • במקרה של שריפה כתוצאה מקצר חשמלי אין לכבות את האש במים. כיבוי האש יעשה באמצעות מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה. עם אישור תקינות בתוקף.

 • במקרה של התחשמלות אין לנגוע בנפגע אלא באמצעות אמצעים מבודדים (כגון מוטות עץ/פלסטיק), תוך ניתוק מערכת החשמל.

 • על המקרים המתוארים יש להודיע למספר החירום של מידברן 053-4904192מחירון חשמל ופרטי הזמנה:


מחירון אספקת חשמל לאירוע מידברן 2022
.pdf
הורידו את PDF • 868KBKommentare


bottom of page