https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

מהו העיקרון המאפשר לך חירות?

אז חקרנו קצת ברשתות ובשיחות וידאו מפתיעות:

מהו העיקרון אשר מאפשר לך חירות.


עשרת העקרונות נכתבו כשיקוף התרבות כפי שהתפתחה באופן טבעי,


במשך עשרים שנה.
בשנת 2004 נערכו הרעיונות כקווים מנחים לקהילות העולם.

השילוב שלהם, המתח בינהם, המציאות שהם יוצרים ביישומם

הם אולי אשר מאפשרים לשינוי להתרחש בנו.עשרת העקרונות מציעים לנו מרחב שונה.מרחב בו התרבות החברתית אליה אנחנו רגילים משתנה.


העקרונות מאפשרים מסגרת שמחזירה אותנו לקיומנו הטבעי, הילדי.

מאפשרים לנו לשים דגשים על דברים אחרים.

להתנסות, לשחק, להשתתף, לחקור להאמין ובעיקר

להיות

קרובים וקשובים.ואולי העקרונות הם המאפשרים לשינוי לצמוח בנו.

השילוב שלהם, המתח ביניהם, המציאות שהם יוצרים

היישום האישי וההידהוד הפנימי

הם אולי אשר מאפשרים "לזה" להתרחש בנו.תשובות שלכם מתוך חגיגת האינסטגרם :Comments


bottom of page