https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

מדיניות מענקי קרן האומנות והגשת טופס

עודכן: 2 במאי

תכנית עבודה קרן האומנות של מידברן לקראת BURN TO BASICS 2024


תכנית העבודה למידברן 2024

רקע

אירוע מידברן Burn to Basics צפוי להיערך בתאריכים 11-16 ביוני 2024 בשיטים.


האירוע מזמין במהותו חשיבה מחודשת על מהו אירוע מידברן ומהם מרכיביו, ומבקש לאפיין ולממש את המקורות והשורשים הבסיסיים של האירוע באופן שמניח יסודות לעתיד. מיקוד האירוע בתרבות ואמנות- העצמת חווית היצירה ועקרון ההשתתפות.


התוכן והאמנות מתקיימים בשני אזורים מוגדרים: במתחם המרכזי ובדיפ פלאיה.

 1. מרכז ה"כפר"– שטח האירוע באזור הבנוי של שיטים, ירכז חלקים נרחבים מהתוכן והפעילות, וחלק מהאומנות באירוע. המרחב הזה יפותח בשבועות הקרובים באמצעות סיורי שטח עם אמנים, מובילי מחנות ומחלקות, ופעילים נוספים בקהילה רעיונות שעלו עד כה כוללים יצירה מתמשכת באירוע, פרפורמנס, חוויות אודיאליות, חוויות ארעיות וניידות במרחב. בשיטים ישנם חדרים ואולמות, מרחבי דשא, שטחי פעילות, חיבור למים לרחצה, שמתאימים מאוד לתפישה הזו וגם מדבר פתוח ומזמין.

 2. Deep Playa – אזור המארח אמנות ומיצבים תוך שמירה על ייחודיות הטבע. לא נכניס לשם רכבים, לא נשרוף אפיג'י ככל הנראה, ולא נשנה את התכסית - בהקמות ובאירוע בכלל. התוכן ישא רוח של פתיחות, שינוי ותנועה, כך שיתמוך בהתהוותו של אירוע בקוד פתוח (Open Source), בעל מימד ספונטני, דינאמי וקהילתי.


קרן האמנות של מידברן

קרן האמנות של עמותת מידברן היא הגוף המקצועי האמון על חלוקת מענקים לאמנות. מתמקדת בפיתוח מהות ותוכן, תוך מינוף העשיה האמנותית באמצעות מענקים כספיים. הקרן קובעת את הקריטריונים לקבלת המענקים, מדרגת ומתקצבת את הבקשות במסגרת המשאבים העומדים לרשותה ובהשוואה בין הפרויקטים השונים.

ועדת האמנות של הקרן - הלקטורה

הלקטורה הינה הועדה האמונה, מטעם קרן האמנות, על קביעת מהות האמנות והשיטה לחלוקת מענקי אמנות לאירועים של עמותת מידברן. הועדה אחראית להגדרת הקריטריונים ושיטת הניקוד לחלוקת מענקים לתמיכה ביצירות אמנות באירועי מידברן ולמתן חוות דעת מקצועית.

לקטורה 2024

חברי הקרן והלקטורה שמו להם למטרה לקיים נוכחות משמעותית של אמנות באירועי מידברן, להגדיל את ההשפעה שלה בתוך הקהילה, העיר (או הכפר), והתרבות הברנרית. עקרונות אלה גם מסמנים עבורנו את הקריטריונים לבחירה כדי לתמוך בפרויקטים אמנותיים חדשים שההשפעה שלהם תהיה רחבה ועמוקה כלפי המשתתפים ולאפיון האירוע כאירוע אמנות קהילתי ברוח עשרת העקרונות.

הקריטריונים לבחינה

 1. חדשנות ויצירתיות התרבות הברנרית נשענת על היסטוריה קצרה אך משמעותית. אך דבר אחד הכרחי עבורה כדי שתישאר רדיקאלית - היא חייבת להתבונן בעצמה ולהשתנות. קריטריון זה יבחן את האיכות המחדשת של היצירה; את מה שהיא מאמצת מן המוכר, ואת היכולת שלה להיות חדשה ומקורית בעולם.

 2. קהילתיות והשתתפות אמנות קהילתית יכולה להיבנות יחד, להדהד תוכן מהקהילה או ליצור אינטראקציה עם הקהילה. אנחנו שמחים לגלות מאפיינים קהילתיים חדשים שעולים מהאמנות המתוכננת, ומתמודדת עם שאלות שמאתגרות את המושג עצמו. קריטריון זה יצור התבוננות על הערך הקהילתי שקשור ביצירה שלכם.ן, ויבחן את המפגש בין האישי לקולקטיבי, ובין האקסקלוסיבי לאינטגרטיבי.

 3. פוטנציאל מימוש בקשות לתמיכה כספית נדרשות להיות מגובות בתיאורים מפורטים של המיזם/פרויקט/יצירה. תכנון תקציבי יסודי, תיאור מילולי ברור וסקיצות שתומכות בו - מאפשרים לחברי הלקטורה להעריך את היצירה, ומהווים את הבסיס למימושו בפועל. קריטריון זה בוחן את היכולת של הפרויקט להתחייב על מה שהוא יהיה בסוף ועל הדרך שהוא סולל כדי להגיע לשם. הבלתי ידוע עוד יקרה, אך נדרשת סביבה ברורה ומודעת לקיומו כדי שנוכל לתמוך בו.


מענקים Midburn 2024 - Burn to Basics

תקציב הקרן לתמיכה באמנות באירוע עומד על 115 אש"ח.

חלוקת התמיכות השנה תבוצע בהתאם לאופי האירוע והוא יתחלק בין שני סוגי תמיכות:


מסלול תמיכה 1 עידוד הגעה של מיצבים שתוכננו למידברן 2023 תמיכה לשימור הרוח הקהילתית ומתוך אחריות ומחויבות כלפי היוצרים והיוצרות שהיו על סף הגשמה טרם ביטול אירוע מידברן 2023. מיצבים אלה נבחרו לתמיכה על ידי הקרן, ואף קיבלו החזרים על חלק מההוצאות שכבר ביצעו טרם ביטול האירוע.

 1. כ-40% מהתקציב - 45 אש"ח במענקי עידוד של המדינה עד 5000 ש"ח.

 2. 1 דרישות ההגשה:  ההגשה במסלול זה תיבחן ביחס לתכנון המיצב המקורי כפי שנבחן על ידי הקרן,

בצירוף:

 • סטטוס ביצוע של הפרויקט מידע על עדכונים ושינויים שיבוצעו בו לקראת האירוע הקרוב.

 • תקציב דרוש למימוש, עד לגובה של 5000 ש"ח.

 •  בהתאם לביקוש ולהחלטת הלקטורה - עודפים שלא היו יחולקו לאמנים במסלול זה יועברו למענק מהסוג השני.


מסלול תמיכה 2 מיזמי אמנות חדשים, קהילתיים שישפיעו על האירוע ויחזקו את היסודות שלו כתרבות מתפתחת, כך שאורה של האש שלהם יראה גם ממרחק הזמן - Burn to Basics. המרחב בשיטים כולל תשתיות, חדרים ואולמות, מרחבי דשא וגם מדבר פתוח ומזמין. ניתן להגיש כל מיזם אמנותי שתרצו להוביל במסגרת האירוע. אנחנו מחפשים יוזמות ופורמטים שיצרו טביעת רגל אמנותית משמעותית באירוע, שמהדהדים בין היצירה והקהילה בצורה מהותית. ההצעות יכולות לכלול תוכנית רזידנסי באירוע, מתחם לאמנות חיה, אמנות שנוכחת באירוע בצורה רוחבית, אמנות שמייצרת מוקד תוכן אמנותי, פלטפורמה ותשתית לפעולות אמנותיות, פרפורמנס, תיאטרון, אינסטליישן, עבודות site specific ועבודות community specific.

 1. לפחות 60% מהתקציב - 70 אש"ח (+ עודפים מהמענק הראשון במידה ויהיו כאלה)

 2. גובה וכמות המענקים תקבע על ידי חברי הלקטורה לאחר קבלת ההצעות

 3. ההגשה במסלול זה תיבחן בהתאם לקריטריונים הדרישות להגשה:

 • תוכנית עבודה

 • תקציב

 • חזון

 • תיאור מפורט של המיזם/מיצב/מופע/אחר.


לוחות הזמנים להגשות


14/4/2024 - פתיחת טופס בקשת החזר הוצאות.

03/5/2024 - מועד אחרון להגשת בקשות.

10/05/2024 - הודעות (בכתב בלבד, במייל) לכלל הבקשות על קבלה או אי קבלת החזר.

11/06/2024 - ברן טו בייסיק.

30/06/2024 - דד ליין אחרון להגשת דוח סיכום כולל מסמכי מס כפי שנדרש בחוק ובהסכם.

31/07/2024 - מועד תשלום החזר הוצאות לאמנים.


במידה ולא ימצאו מספיק הגשות ראויות לתמיכה, הקרן שומרת לעצמה את הזכות לקבל הגשות מאוחרות עד ל-15/5 על בסיס כל הקודם זוכה (first come first served), בהתאם לעודפי התקציב בקרן לאחר מועד סגירת ההרשמה המקורי ולשיקולם הבלעדי של חברי הלקטורה.

Comments


bottom of page