https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

השתתפות - ועדת היגוי כיוון תרבותי

השתתפות - ועדת היגוי כיוון תרבותי


If you will build it, they will come. If they will build it, they will stay.


עם הגדילה וההתפתחות שלנו כעיר וכתרבות,

ניתן להסכים ש"אתוס" התרבותי כיום מבקש התבוננות,

והקריאה שעולה שוב, היא לחזור אל עשרת העקרונות

ולהתבונן על האתגרים העומדים בפנינו.


בשנים האחרונות, החלו לצוף שאלות ודאגות סביב השתתפות, גיפט, אי - אסחרה, הכללה וביטוי עצמי רדיקלי, הסתמכות עצמית רדיקלית וראוי שנעסוק בהן ונדייק את הדרך ולכן בשנת העשור למידברן אנחנו נדרשים לסוגיה.


בואו נדון יחד בעקרונות, וניצור "מצפן" קהילתי - מחט שמורה לנו כיוון על מה מקובל עלינו ומה לא?


● מה דעתנו על ריבוי תכני הסאונד בעיר ופרסום ליין אפ?

● היכן אנחנו עומדים כקהילה בנושא מחנות "פלאג&פליי"?

● איפה עובר הגבול בכמות הדברים שניתן לרכוש מספקים?

● האם תרבות הנוחות השתלטה על תרבות ההסתמכות העצמית הרדיקלית?

● מהו גיפט והקשר שלו ל"אי-הסחרה"?

● האם נתקלנו ב"מעמדות" בתוך קמפים רחמנא ליצלן? ●האם יכולת כלכלית מחליפה השתתפות ומאמץ קהילתי?

● איך יוצרים שכונות תוססות, מגוונות ושופעות תוכן השתתפותי ומיידי?

● משתתפים שאינם עומדים בתנאי רישוי ומסכנים את הקהילה כולה ואת עיקרון המאמץ הקהילתי.

● מהם הקווים המנחים הבסיסיים שכל מחנה נושא אמור לעמוד בהם.

● שימוש במושג ב"רוח הברן" כאמצעי לוותר על חלק מ10 העקרונות.

● האם יש ציפיה לשקיפות במסיבות גיוס?

● בואו נדון על תרבות טלפונים והצילום אל מול עקרון המיידיות.

● דיון תרבותי אי השארת עקבות כעיקרון עמוק המשקף מחוייבות לתרבות והקהילה.


האם אנחנו יכולים להישיר מבט בעיניים לקבוצה שצורכת את התרבות ולא מקדמת את התרבות ולהגיד: "זה - לא סבבה!"?

האם עלינו לייצר בהירות סביב מה לא מקובל ולהציב גבולות למי שמשתמש לרעה בתרבות הברן ולא מקדם אותה?


אבל לא רק לומר מה "לא", בזה כולנו אלופים.

אנחנו רוצים לומר מה "כן": לתת דרך הסתכלות על העיר והתרבות, לעורר השראה ולתת כלים.

אנחנו זקוקים למצפן תרבותי, אמנה קהילתית נושמת ומתעדכנת, כזו שניתנת ליישום וצופה פני עתיד קדימה ולאורה נפעל.


לכל משתתף, קבוצת יוצרים, קאמפ או מחלקה יש תפקיד מנהיגותי להדהד את 10 העקרונות ולחזק את הפיכתם מרוח למציאות.


לצורך הבנה, חקר והתקדמות אנחנו מקימים גוף בדמות "ועדת כיוון תרבותי".

למסמך שיווצר בתהליך נקרא בשם "המצפן" (כי חזון יש לנו, ואולי הגיעה העת לפרקטיקה שאפשר למדוד).

בוועדה ישבו נציגים של סוגי מחנות שונים, אמנים ואמניות, מחלקות הפקה ועוד. היישום של התובנות צריך לקבע נהלים ברורים בעיר, אבל בעיקר צריך להיות מאומץ על ידי מחנות וקבוצות שונות בעיר ולאורך השנה.

זו לא משטרת ה"נו נו נו", הצקצוקים והטרחנות. זו ההסכמה שאנחנו צריכים כדי שתרבות הברן לא תתמוסס. אנחנו מאמינים בגדילה, הבנה ומחקר משותף של העקרונות, התרבות והחוויה.


המנדט של הועדה:


1.מתוך הרשימה הנ"ל ומתוך שאלות שיעלו, לנסח בצורה בהירה 3 בעיות ערכיות הרלוונטיות למרקם העיר מידברן שהיינו רוצים להתייחס אליהן עוד השנה.

2.לנסח מסמך כיוון תרבותי - איך אנחנו רוצים שהעיר שלנו תראה לאור אותם תיקונים.

3.להציע לקהילה (קמפים, משתתפים, אמנים ועוד) ולמובילי הארגון פרקטיקה ליישום וקידום.


אתם:


● מבינים לעומק את 10 העקרונות, רואים עצמכם כנושמים את תרבות הברן.

● הייתם ב- 2 מידברנים לפחות ויתרון למעורבים לאורך השנה, בארץ ובחו"ל.

● לקחתם חלק פעיל בהקמת העיר לפחות 2-3 פעמים.

● נכונים להיפגש אחת לשבועיים בתקופה הקרובה.

● נכונים לקרוא, לתרגם, ללמוד וללמד מאמרים בנושא.

●סבלנים אך בעלי אומץ להוביל דרך שעלולה לגרור ביקורת.


10 שנים זה עדיין צעיר. זוהי רק תחילת הדרך ואנחנו עוד לומדים.


בואו לקחת חלק!


לינק למילוי הקול הקורא עד 29.5


Comments


bottom of page