top of page

השתתפות מחלקת סייפזון

סייפזון נרגשת לפתוח את ההרשמה למשתתפים חדשות.ים


אנא קראו בעיון את הטקסט המופיע בטופס ההרשמה ומלאו את הטופס בלב פתוח ותשומת לב רבה.


https://forms.monday.com/forms/834e28c813f030a0e5edfad984b6a900?r=use1


חשוב לנו להדגיש כי ההשתתפות בסייפזון מיועדת למי שהיו לפחות באירוע מידברן פורמלי גדול, לוקח.ת חלק בהכשרה ומתנדב.ת לשתי משמרות מלאות. הסבר מפורט על כך ניתן למצוא בטופס ההרשמה.


אנחנו סקרניות לגלות את הנשמות המופלאות שיצטרפו אלינו השנה וללא קשר להשתתפות, כולם.ן מוזמנים.ות לבקר במרחב.bottom of page