נוהל לביטול כרטיס

עודכן ב: לפני 5 שעות


התשלום עבור כרטיס בנוי משני חלקים:

תרומה + כרטיס כניסה לעיר - לדוגמא כרטיס בגיר : התרומה כ 210 ש"ח (אשר לא ניתנת לזיכוי) ומחיר כרטיס 720 ש"ח (כוללים בתוכם 3% דמי סליקה שלא יוחזרו במקרה והכרטיס יבוטל)

* פירוט אודות גודל התרומה לפי סוג הכרטיס ניתן למצוא בטבלה בפרסום זה


ניתן לבטל כרטיס שנרכש ע"פ חוק עד 14 יום ממועד הרכישה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת האירוע. ביטול יחויב בתרומה וסליקה כפי שמצוין בתקנון ההשתתפות בסעיף 10


שימו לב: מידה ונאלץ לדחות את הקמת העיר - הכרטיסים יהיו תקפים להקמת העיר הבאה, ניתן יהיה להעביר את הכרטיסים עד מועד הקרוב לפתיחת השערים


בקשה לביטול תתבצע באמצעות פנייה למחלקת הכרטוס במייל:


  • ביטול כרטיס משתתף מחלקה/מיצב/מחנה - יש ליידע את המוביל לפני הביטול כדי שיוכל להעביר את הקצאת הכרטיס במערכת (וככה לא תאבד ההקצאה). לאחר מכן יש לפנות למחלקת הכרטוס בכתובת: Tickets@midburn.org + לכתוב בכותרת המייל: "ביטול כרטיס משתתף מחלקה/מיצב/מחנה". יש לצרף למייל את השם המלא של רוכש כרטיס האירוע, מס' הכרטיס שרוצים לבטל, המייל שאיתו נרכש הכרטיס, מס' ההזמנה, צילום תעודת הזהות של בעל הכרטיס ו4 הספרות האחרות של כרטיס האשראי שאיתו הוא נרכש.

  • ביטול כרטיס רגיל (כל כרטיס שהוא לא כרטיס משתתף מחלקה/מיצב/מחנה) - יש לפנות למחלקת הכרטוס בכתובת: Tickets@midburn.org ולכתוב בכותרת המייל: "ביטול כרטיס". יש לצרף למייל את השם המלא של רוכש כרטיס האירוע, מס' הכרטיס שרוצים לבטל, המייל שאיתו נרכש הכרטיס, מס' ההזמנה, צילום תעודת הזהות של בעל הכרטיס ו4 הספרות האחרות של כרטיס האשראי שאיתו הוא נרכש.


**לא תינתן הקצאה לכרטיס נוסף במקום כרטיס שיבוטל.**


לתקנון מידברן 2021 (סעיף 10 עוסק בביטול)

חלק מתוך התקנון:

  1. רכישת כרטיס וביטול עסקה

המשתתף יודע ומסכים כי ככלל, פעילות עמותת מידברן, לרבות קיום האירוע, מושתתת על תרומות, השתתפות וכד׳ כמו גם על תשלום כניסה לאירוע. ועל כן המשתתף יודע ומסכים כי מחיר הכרטיס מחולק להשתתפות בעלות + תרומה לעמותת מידברן בסך 210 . מובהר כי דמי התרומה לא יושבו בכל מקרה.


  1. ביטול עסקה יתאפשר באתר מכירת הכרטיסים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע. מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף זה מוגדר כמועד התחלת הקמת האירוע בשטח, קרי – 5/9/2021 (להלן: "מועד תחילת האירוע").

  2. לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי 3% דמי סליקה ובניכוי 210 ש"ח דמי התמורה לעמותת מידברן.

  3. ככל והאירוע יבוטל מכל סיבה שאינה תלויה במארגניו כגון אך לא רק, ביטול עקב מגפת הקורונה (להלן: "ביטול כפוי"), וזאת עד יום 5/9/2021, יחול הנוהל דלקמן: אם הכרטיס נרכש עד לתאריך 25/7/21 יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך 15% ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור. במקרה שהכרטיס נרכש לאחר תאריך 25/7/21 יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי התרומה להפקת האירוע בסך 210 ש״ח ובניכוי דמי ביטול לסולק בסך של 3% ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי התרומה ועמלת הסליקה כאמור.

  4. ככל והאירוע יבטל ביטול כפוי, כהגדרתו לעיל, מיום 5/9/21 ואילך, ו/או יופסק לאחר תחילתו, לא יהא הרוכש זכאי לכל החזר. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי האמור.

  5. למען הסר ספק, מנהלי האתר ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של הרוכש .

  6. הכרטיס הוא אישי וניתן להעברה עד ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד תחילת האירוע, כהגדרתו לעיל, בכפוף לתנאי העברת כרטיסים של העמותה ובאישורה.


743 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול