https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
 • media9024

כניסה לארועי מידברן ללא כרטיס - המסתננים - החלטת ועד

עודכן: 22 בדצמ׳ 2021

לאור התרופפות שאנחנו חשים בשטח בהמשך למידברן 2021, בנושא כניסה לעיר כמו גם בנושאים אחרים, הוחלט בישיבת ועד שהתקיימה ב 24.11.2 על מספר צעדים בהם נאכוף את הנושא באופן יותר מהודק.


ההשתתפות במידברן אינה רק רכישת כרטיס כמו בפסטיבלים ן/או אירועים אחרים, העיר מידברן הינה הרבה מעבר לכרטיס הכניסה שלה.


מידברן היא עיר זמנית אשר מוקמת במדבר, הכניסה לעיר, כמו גם התוכן של העיר, הפעילות בעיר והתחזוקה של העיר מושתתת על ההשתתפות של תושבי העיר.

רוב המשתתפים מתחילים את הדרך לשבוע הזה שבו העיר מופעלת, הרבה הרבה קודם.

בין אם זה בבניית תוכן - מחנות נושא ואמנות, הכשרות לצוותים שיתפעלו את העיר בזמן האירוע, הקמה של העיר בשטח לפני פתיחת השערים ועוד כהנה וכהנה דרכי השתתפות מגוונות.

כל המשתתפים משלמים כרטיס השתתפות.

זה לא זול, לא להפקה ולא להשתתפות.


בכל אירועי מידברן אנחנו חווים אנשים, המתיימרים להיות חברי קהילה, אשר מרגישים שזו זכותם או שזה סבבה להיכנס לאירוע מבלי להשתתף במאמץ הקהילתי להרים אותו.

זה מייצר גם תחושת ניצול וכן תחושת זילות במאמצים של חברי הקהילה אשר כן תרמו והשקיעו משאבים הן של זמן והן של כסף על מנת שהאירוע יקרה.

בנוסף לפן הקהילתי, הסתננות לאירוע מעמידה הן את המסתנן והן את העמותה במצב שבו אין למסתנן ביטוח בשטח האירוע. כך שאם חלילה קורה לאדם משהו, הוא לא מבוטח.


לאור הדברים הללו,

בישיבת ועד אשר התקיימה ביום 24.11.2021 הוחלט על נקיטת אמצעים משמעתיים למיגור התופעה

 1. צעדי בידוק יותר מוקפדים

  1. צמיד שלא ניתן לפתוח

  2. בדיקה מחודשת בגייט בכל כניסה אל מול ת"ז וברקוד

  3. בנוסף נבחן צמיד עם ברקוד / צמיד זוהר

 2. אכיפה

  1. במידה ונתפס אדם שהסתנן לאירוע הוא יורחק מיידית מהעיר .

  2. במידה ואדם מנסה להסתנן ברכב, בתא מטען או בכל שיטה אחרת. הכרטיסים של כל החברים אשר נמצאים ברכב איתו, יבוטלו מיידית והם לא יוכלו להיכנס לאירוע.

  3. אדם שהסתנן לאירוע וכל מי שסייע לו להסתנן - יורחקו ל 3 אירועים.

מסייע הכוונה לבעל רכב/ מי שהעביר צמיד, מי שעזר לכניסה מגדר או כל סיטואציה אחרת אשר בה המסתנן נעזר בחבר.


אנחנו לא רוצים להפוך לשוטרי הקהילה,

אבל אנחנו חשים חובה לשמור על המרחב של כולנו מכובד, בטוח ומוגן. 
 

אנחנו מידברן -שיתוף מחוויותיו של מנהל יום בגייט מידברן 2021

Comments


bottom of page