https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

מילון הסמלים של מידברן

"כשמשחררים את החומר נשארת הרוח"

אחד הגורמים המלכדים של כל קהילה היא שפה ומילים. הרצון היה ליצור שפה משותפת,

המושתתת על ערכים מרכזיים ושואפת לשינוי והתפתחות. 

בשפה שנבנתה ישנה  קריצה לעולמות שבטיים עתיקים. 

כך נוצר מילון הסמלים הברנרי הראשון המזמין את המשתתפים לעצב עוד ועוד מילים.

 השנה חזרנו אל השפה הויזואלית וצעדנו איתה קדימה, המשכנו ובנינו סמל לעיר מידברן 2021.

 

הסמל משלב מילים מתוך השפה הגרפית ואיתו השנה אנחנו חוזרים הביתה.

bottom of page