https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

אודות עמותת מידברן

עמותת מידברן (ע.ר. 580567600),

היא מוסד ללא כוונות רווח שנוסדה בשלהי שנת 2012.

העיר הראשונה - מידברן "בראשית" נעלמה באבק בשנת 2014.

המטרה - לקדם עשייה אמנותית ומאמץ קהילתי ברוח

תרבות עשרת העקרונות ואירוע Burning Man בארה"ב.

 

תעודת רישום


חזון העמותה:

"לעודד וליצור מרחבים חווייתיים מבוססי השתתפות, המעוררים השראה ומניעים להתפתחות חברתית, סביבתית ותרבותית"


מבין מטרות העמותה:

להטמיע תרבות חדשנית המבוססת על עשרת העקרונות

של ארגון Burning Man 


הכללה מוחלטת

מאמץ קהילתי

הענקת מתנות

אחריות אזרחית

א­-מסחריות

אי השארת עקבות

הסתמכות עצמית מוחלטת

ביטוי עצמי מוחלט

השתתפות

מיידיות

 • לפעול כנציגיה הרשמיים בישראל של ארגון Burning Man בארה"ב, לשמור על קשר רציף עמה לצורכי למידה, הנחלת ערכים והטמעת התרבות בקהילה המקומית.
   
 • לעודד ולתמוך ביצירת אמנות ייחודית, אינטראקטיבית וחדשנית בישראל.
   
 • לקדם את תרבות ההתנדבות בישראל, לחזק את ההשתתפות, המעורבות החברתית והעשייה הקהילתית פנימה והחוצה.
   
 • כל פעילויות העמותה נטולת סממנים פוליטיים ופרסומים מסחריים.
   
 • מטרות העמותה מתייחסות לכל בני האדם באשר הם, ללא הבדלי לאום, דת, גזע, מין ו/או העדפה מינית.
אודות האסיפה הכללית והועד המנהל
לדף שקיפות ודוחות
סיכום עבודת הממונות
תקנון עמותת מידברן
אישור 46א' ניתן להוריד בדף השקיפות

ליצירת קשר עם הועד

vaad@midburn.org

bottom of page