backg.jpg
return.png
date.png
logomid.png

חוזרים הביתה

אחרי 3 שנים בלי העיר מידברן 
תנועה חדשה מבקשת לצאת לאוויר העולם 
האש מתחדשת  ואנחנו מוכנים לשרוף
מבקשים להתאחד להיות שוב לעיר אחת - העיר מידברן.

העיר אשר מאחדת אותנו, בהכללה רדיקלית ונותנת מקום לכל החלקים השונים שאנחנו לבוא לידי ביטוי.


אנחנו חוזרים הביתה.
אנחנו חוזרים קדימה.


חוזרים הביתה למודי ניסיון, מכבדים  וזוכרים את כל מה שהיה מעריכים את ההזדמנות לחזור הביתה.

חוזרים קדימה לעיר שלנו במדבר, זו שאנחנו יוצרים, תחת העקרונות שאנחנו רוצים לחיות ברוחם.


אל מידברן שבה אנחנו נותנים מקום לילדים שאנחנו, להאמין, לשחק וליצור בתמימות ובפשטות. 

הכל אפשרי והכל מתחיל בנו, האש הפנימית שלנו בוערת יותר מתמיד, מבקשת לצאת לאוויר העולם, לחדש בקרבנו, האש מבקשת לזרוח ולהאיר את האור שבנו למרחקים.


להעניק, להשתתף ולהשפיע 

Happy By Ilanit Turgeman_edited_edited.jpg