top of page

לפתיחת שערי העיר

מידברן היא בית בלב.   מידברן היא קהילה.   מידברן היא עיר אשר קמה ונעלמת באבק המדבר. 

מידברן היא חלום שצוללים אליו ביחד ויוצרים אותו.  הקסם שכולנו אחד.

b.jpg
b.jpg
b.jpg
b.jpg

"אנו מממשים הוויה דרך עשייה.

     כל אחד מוזמן לשחק"

 

(מתוך עשרת העקרונות)

 מייסד ברנינג מן, לארי הארווי, כתב את עשרת העקרונות ב-2004 כקווים מנחים לקהילות הברן החדשות שנוצרו ברחבי העולם (הריג'נלס).
העקרונות לא נוסחו להנחות איך אנשים צריכים לנהוג אלא לשקף את התרבות והאתוס של הקהילה כפי שהתפתחו באופן אורגני מאז הולדת האירוע הראשון.

הענקת מתנות

במטרה לשמר את רוח הענקת-המתנות, קהילתנו שואפת ליצור סביבה חברתית נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה. אנו מעודדים השתתפות בחוויה על פני "תרבות הצריכה"

א-מסחריות

מיידיות

מאמץ קהילתי

IMG_2413.PNG

השתתפות

הכללה מוחלטת

ביטוי עצמי

מוחלט

אחריות אזרחית

לא

להשאיר עקבות

הסתמכות עצמית

מוחלטת

מידברן בסרט