PrinciplesBanner_.png

בתקופה של חוסר ודאות, בתקופה שבה הכל מתפזר וכאותי, אנחנו מביעים כוונה,
שבה התנועה תחבר לנו את הנקודות, לא בסדר מוגדר מראש, לא כולם באותו אופן, אבל אנחנו מכוונים לתנועה , כזו שתיקח אותנו למציאות ברורה ובהירה.
נחבר את כל הנקודות, הפעולות, הסדר, הקשיים והלמידה שעשינו כארגון וקהילה, מאז הקמתה לפני 8 שנים,  ללא פשרות, בסנכרון מלא עם התנועה של היקום והקשבה, עד לשנה הבאה במידברן, העיר שלנו במידבר.

אנחנו שורפים כשאנו זזים, נושמים, יוצרים, מנקים, משתנים, חיים.
הבסיס הוא אנחנו ומה שאנו מביאים איתנו למרחב וכמובן, עשרת עקרונות.
השנה, אנחנו לוקחים צעד נוסף, ומחברים את הנקודות

Connecting the Dots

ליצור ביחד מרחבים מעוררי השראה,
ללא מסחר וללא השארת עקבות.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube