top of page
  • media9024

אז איך בעצם השתנתה המילה רדיקלי - למוחלט בעשרת העקרונות


מעניין לא? התעניינו והתחלנו לשאול סביב מי יודע …


שמענו ש..

רדיקלי באנגלית ובעברית מתפרש אחרת


שמענו ש..

מבחינת החוק - ההגדרה של ראדיקלי היא פעילות לא חוקית , וזה בעיה....


שמענו ש…

להיות "רדיקלי" זה הניסיון שלי להיות שונה מהשאר (רדיקלי = קיצוני)

אני לא צריך להתאמץ להיות שונה

במידברן אני יכול להיות שונה - זה ממש בסדר אם אני מיוחד או מוזר או הזוי או ממש כמו כולם רגיל אמצעי


שמועות אתם יודעים מידברן (הלחם והחמאה שלנו)ואז הגענו לעדן אוריון והוא סיפר


זה היה לפני מידברן 2014, בדיונים של הרישוי מול המשטרה ושאר הגורמים שמתדיינים אתם, המילה ראדיקלי נתפסה כשלילית - בגלל התרגום המיידי שלה לעברית כ״קיצוני״ אף אחד לא אוהב שיכנו אותו קיצוני... וגם בדיון מול משטרת דימונה לך תסביר להם שזו לא הכוונה, ושזו בכלל מילה לטינית רדיקלי בא מהשורש הלטיני ״ראדוס״ שזה בכלל שורשי…


אני לא הייתי מעורב בהחלטה, אבל נתי (התקשר יום ראשון אחד ממש לפני האירוע לנייד, בזמן שנהגתי לעבודה) ואמר שהייתה התייעצות גם עם ״מומחה״ לשוני והוחלט על - ״מוחלט״.


אם זה היה תלוי בי, הייתי אוהב את ״מעמיק״.אז זה מה שאנחנו שמענו מה אתם יודעים?

ספרו לנו…עשרת העקרונות https://www.midburn.org/principles


Comments


bottom of page