top of page
  • media9024

אז מה זה נוודים?

הנוודים זו פילוסופיית חיים.


הנוודים רואים לנגד עינם את חשיבות ההקשבה לזולת, העזרה ,הסיוע והנתינה לאדם באשר הוא אדם.


הנוודים פועלים מתוך רצון לעזור, לסייע, לגשר ולתמוך במשתתפים.הנוודים הינם חברי קהילה הנמצאים בשטח על מנת לאפשר לכל משתתף להרגיש במרחב בטוח וכי יש לו למי לפנות בשעת הצורך.


הנוודים הם משתתפים שהוכשרו (ההכשרה הכי מבוקשת אברררר) ומקבלים את סמכותם מהקהילה.

מטרתם לסייע בשמירה על סביבה בטוחה ונעימה ועל שלום תושבי העיר.

הם מהווים גורם מקשר בין תושבי העיר לבין מארגני האירוע, אנשי האבטחה ורשויות החוק והסדר, מסייעים בטיפול במפגעי בטיחות ובשליטה באירועי קיצון, עזרה והכוונה פרי קמפרים להתמקמות ובכלל עוזרים בכל דרך לכל מי שצריך.


הנוודים מסיירים ברחבי העיר, החל מכניסת מחנות הנושא להקמת העיר, במשך כל האירוע ובמהלך הפירוק.

ניתן לזהותם באמצעות גלימת הנווד בצבע החול בז' :) .


הנוודים : ניתן למצוא אותם בנוודיה שבמתחם הסלון או לזהות אותם מסתובבים בעיר בגלימות בז'.


ליצירת קשר עם המחלקה navadim@midburn.org


Comments


bottom of page