• media9024

הרשמת מחנות נושא

היי חברים!

קיבלנו מבול של מחנות שלא הספיקו להירשם. הביקוש הרבה יותר גדול מההיצע באירוע הזה, אנחנו מרגישים את זה בכל החזיתות, וגם אצלנו במחלקת תוכן. כבר עכשיו יש לנו כמות מחנות גדולה ממה שהעיר מסוגלת להכיל.


הקשבנו לקולות שלכם והחלטנו לאפשר רשימת המתנה.

פתחנו את הטופס, וכל מחנה שירשם מעכשיו, יכנס לרשימת הזו.


אנחנו רוצים לבצע בדיקה נוספת על כמות המשתתפים בכל מחנה שנרשם כבר (אנחנו יודעות שאתם אוהבים להגזים במספרים 😝), במידה ומספר המשתתפים שלהם יצטמצם, נוכל להוסיף מחנות מרשימת ההמתנה.

*******************************************************************************************

מחנות נושא, ההרשמה....נסגרה.