https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

הרשמת מחנות נושא

היי חברים!

קיבלנו מבול של מחנות שלא הספיקו להירשם. הביקוש הרבה יותר גדול מההיצע באירוע הזה, אנחנו מרגישים את זה בכל החזיתות, וגם אצלנו במחלקת תוכן. כבר עכשיו יש לנו כמות מחנות גדולה ממה שהעיר מסוגלת להכיל.


הקשבנו לקולות שלכם והחלטנו לאפשר רשימת המתנה.

פתחנו את הטופס, וכל מחנה שירשם מעכשיו, יכנס לרשימת הזו.


אנחנו רוצים לבצע בדיקה נוספת על כמות המשתתפים בכל מחנה שנרשם כבר (אנחנו יודעות שאתם אוהבים להגזים במספרים 😝), במידה ומספר המשתתפים שלהם יצטמצם, נוכל להוסיף מחנות מרשימת ההמתנה.

*******************************************************************************************

מחנות נושא, ההרשמה....נסגרה.

אתמול אמרנו שזה יקרה...ואנחנו שמחות שהקשבתן. מבול של מחנות הציף אותנו ב 24 השעות האחרונות וחצינו את סף הכמות המקסימלית של מחנות שתוכל להיכנס בעיר ולקבל הקצאות בכמות שתאפשר להם כח אדם סביר.

טופס ההרשמה למחנות נושא נסגר. ניתן להמשיך לרשום את כל סוגי האמנות וכמובן להגיש בקשות למענקים.

אוהבות מחלקת תוכןComments


bottom of page