https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • keepUposted

נוודים - מובילים שינוי בעשייה

עודכן: 4 ביוני 2021

הכי מרגשת הייתה ההודעות בקבוצה ביום של אחרי ההכשרה: "פעם ראשונה שהבנתי שאני לא באמת מקשיבה, חשבתי שכן, אבל אז חברה באה ושיתפה בדברים וקלטתי שישר אני מציע פתרונות. לא ייאמן שזה נתן לי כלים לחיים" זו אחת ההודעות שרצה בקבוצת וואטס אפ של  60 חברי קהילת ברן שהגיעו להכשרת נוודים ויודות (אחראי משמרת) שעשינו בתאריך 11.9.20.  למול כל התקופה האבסורדית שמתחוללת ועם אי וודאות לגבי אירועי ברן, הגיעו 60 הח'ברה המדהימים הללו ל-6 שעות של הכשרה- הכירו אחת את השני, עברו סדנאות מעמיקות בנושא של תקשורת, הקשבה וגישור.  הם נחשפו לדרכי התיווך שהנוודים עושים באירוע בין המשתתפים למחלקות השונות והבינו איך נווד באירוע יכול להזכיר לחבר הקהילה המשתתף- שהוא בבית.  חלקם, כבר עברו בעבר הכשרת נוודים ובחרו הפעם לקחת אחריות משמעותית ולהיות יודה (אחראי משמרת) ושם גם קיבלו ידע בדבר כלים ניהוליים מתאימים.  בזכות ההכשרה הזו משפחת הנוודים צירפה לתוכה עוד עשרות אנשי ונשות קהילה חדשים.  ובעיקר עלה לנו חיוך ענק ומסופק מההודעות שרצו ביניהם ביום שאחרי.  מובילים את השינוי בעשייה. ברן זה בהחלט לא רק אירוע אלא תפיסת חיים.


Comments


bottom of page