https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

אלכוהול ומתחמי גיל 18+

  1. הגשת אלכוהול 

  • אין להגיש אלכוהול מחוץ לשטח המחנה, בכלל זה בתוך הברים בתחומי הכפר שיטים.

  • יש למקם במחנה שלט איסור הגשה לקטינים גודל 40*50 מינימום בנוסח הבא - ״מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה - אסורה! עפ״י סעיף 193 א׳ לחוק העונשים, התשל״ז - 1977, ״מכירה או אספקה של משקה משכר למי שטרם מלאו לו 18, וכן עידוד אדם כאמור לצרוך משקה משכר - מהווים עבירה״.

  • יש למקם בכניסה למחנה סלקטור קטינים בזמן ההגשה ושלט 18+.

  • אין לנהוג תחת השפעת אלכוהול

  1. מחנות שמציעים תכני 18+ (ולא רק אלכוהול)

  • חייבים/ות בתיחום שמסתיר ויזואלית את הגיפט שלהם/ן, שלט 18+ וסלקטור קטינים שבודק צמידים במהלך הפעילות.

  • במידה והמחנה מאפשר התערטלות במחנה, לא תתאפשר כניסת ילדים/ות לאורך כל האירוע ויש לתחם את כלל המחנה (לקטינים יהיה צמיד בצבע ורוד).


Comentarios


bottom of page