https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

הגשת בקשה לועדת חריגים

אהלן! אם הגעתם לכאן אז כנראה שיש לכם.ן משהו חריג לשתף בו והפעם לא מדובר על תלבושת הרשת הכסופה שלכם או על החיבה שלכם לרקוד בצהרים עם מעיל פרווה.


ועדת חריגים מטפלת בשני סוגים של בקשות:


  1. בקשה לקבל הקצאה לכרטיס להשתתפות באירוע. שיש סיבה מיוחדת להקצותה, שלא מן המניין.

  2. בקשה לקבל אישור לביקור זמני (12-16 שעות) של קרוב.ה באירוע.


ועדת החריגים מורכבת ממספר חברי עמותה, דנה בבקשות האלו ע"פ נוהל מסודר ומחליטה לכאן או לכאן.

קישור לנוהל בעברית:

נוהל ועדת חריגים - מידברן 2022 את הבקשות יש להגיש עד 6.9.2022 בטופס שנמצא כאן:


כל מקרה ייבחן לגופו, אך ישנם מספר עקרונות מנחים או מקרים אותם נשקול:


ביקורים:

  • אירוע משפחתי: חתונה, בר מצווה וכו' תיבחן האפשרות לאפשר ביקור של קרובי משפחה מדרגה ראשונה להשתתף בשמחה.

  • ילד/ה של משתתפ/ת בליווי מבוגר: בדגש על אם המשתתפ.ת נמצא.ת גם בהקמות ולא רואה את הילד/ה זמן רב.

  • מצב רפואי שלא מאפשר השתתפות מלאה באירוע (ראו פירוט בתקנון)


הקצאות לכרטיס 'חריגים':

  • איחוד משפחות: בן/ת זוג שלא הצליח/ה לרכוש כרטיס. תינתן קדימות לאנשים עסוקים באירוע שיש להם ילדים באירוע והם צריכים את ההורה השני שיהיה איתם.

  • מקרים חריגים: כתבו לנו מדוע את/ה או חבר/ך צריכ/ה כרטיס, ומדוע לא הצלחת להשיג ואנחנו נבחן את הבקשה.


בטופס תתבקשו לצרף מסמכים רלוונטיים. זאת כמובן במקרה שיש.


חשוב שנזכור: אנחנו צוות של מתנדבים ולקחנו על עצמנו את האחריות הזו מתוך אהבה לקהילה.

הרצון שלנו להיטיב עם הבקשות המיוחדות ולצידן עם האירוע של כולנו. אנו מאמינים שכולנו לא רוצים שהוא יתפוצץ ממבקרים, או מאנשים שיגיעו על חשבון אנשים אחרים. אנו משתדלים לבחון את הבקשות בצורה ההוגנת ביותר ולהשיב מתוך מקום נקי.


אם בקשתכם/ן לא אושרה, תוכלו לנסות ולרכוש כרטיס במכירת OMG שתתקיים בתאריך 15.9.2022


במקרים חריגים ניתן לפנות ישירות לועדת חריגים גם במייל הזה exceptions@midburn.org


קוואבנגה
Comments


bottom of page