https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

נוהל זיכוי קאמפ/מיצב

נוהל זיכוי קאמפ/ מיצב:

- יש לקפל את כלל שטח המחנה (לרבות ציליות, ריהוט, ציוד אישי, אוהלים)

- יש לפנות את הזבל לתחנת המעבר בכניסה לעיר.

- יש לגרוף את השטח ולאסוף את כל החשל״שׁ הקיים בשטח. יש לוודא כי השטח נקי לחלוטין.

- לאחר שכלל השלבים בוצעו יש לשלוח הודעת וואטספ למספר - 054-988-2431, תקבלו בחזרה הודעה עם טופס זיכויים למילוי, הטופס כולל מילוי פרטים בסיסיים ומספר תמונות של השטח הנקי.

- כאשר הטופס ייקלט אצל צוות הזיכויים, נציג מטעמנו יגיע לוודא כי הכל בוצע כהלכה.

דגשים כלליים:

- במידה ואיננו זמינים במספר הוואטספ, ניתן להגיע אלינו פיזית לסלון, נציגים מטעמנו ימתינו שם לכל אורך יום הזיכויים.

- אנו נהיה זמינים עבורכם לזיכויים החל מהשעה 10:00 ביום שבת.

- נבקש את שיתוף הפעולה שלכם על מנת שנשאיר את המדבר המופלא נקי כשהיה בעת הגעתנו, זוהי משימה של כולנו, אנחנו רק מוודאים שהיא אכן מבוצעת (:

コメント


bottom of page