top of page

דוח ביניים - קרן האמנות - מידברן 2022

קהילה אהובה,

אתמול סיימנו לשלוח הודעות לכל מי שהגיש בקשה למענק. זה החלק הכי מאתגר ורגיש בקרן במהלך השנה;

כל לחיצת Send על מייל עם תשובה שלילית היא לחיצה על מקום מכאיב לנו ולעתים שובר חלום לאומנים המקבלים את המייל.

כל לחיצת Send על מייל עם תשובה חיובית זה רוח גבית מדהימה ולגיטימציה אדירה לאומנים המקבלים את המייל.

כל זה מגיע גם מניסיון אישי שלנו. לא כיף לקבל 'לא'.

עם זאת, כפי שניתן לראות בטבלאות, לא ניתן היה לתת מענקים לכל המבקשים.

תפקידנו היה לבחון בצורה סופר מקצועית את הבקשות, בהתאם לקריטריונים בקול קורא, ולקבל החלטות - וכך עשינו.


אני מקווה שהצלחנו לשקף לכם, דרך המספרים, בצורה הברורה והפשוטה ביותר את שנעשה עד כה.
למי שיש שאלות או מבקש להבין את הטבלה עוד יותר לעומק, הנה סיפור הדרך של הטבלה הזו:


עם פרסום הקולות הקוראים, יצאנו לדרך עם תקציב כולל של 478,000 ש"ח ע"פ החלוקה שניתן לראות בטבלת 'סיכום חלוקת מענקים...תכנון'.


חלוקת המענקים השנה לאמנות במרחב הציבורי ורכבי אמנות היתה ללא ספק המאתגרת ביותר!

115 בקשות אל מול 63 מענקים.

האתגר הגדול ביותר שלנו היה להתמודד עם 31 בקשות ע"ס 10K אל מול 8 מענקים בלבד (4 לעומת 4 בשנה שעברה).

אז נכון, שכמו בכל שנה, ישנן לצערנו לא מעט בקשות שאינן עומדות בדרישות הקול קורא, אבל השנה הרגשנו את המשך המפץ היצירתי עם הרבה בקשות טובות שאכן זכאיות למענק.

מכיוון שהיינו צריכים לעבוד עם התקציב הקיים, עשינו כמה שינויים בין המדרגות על מנת לאפשר כמה שיותר. המענקים חולקו בסדר יורד ע"פ גובה הציון הסופי של כל יצירה מציון 100 עד 87.


נוצר מצב בו נאלצנו להודיע, בעצב והתנצלות, ליצירות נפלאות שקיבלו ציונים גבוהים (76 זה ציון עובר) על כך שאין הן זכאיות למענק.


במדרגת 5K אושרו מענקים מציון 82 ומעלה.

במדרגת 2.5K אושרו מענקים מציון 86 ומעלה.

בשאר המדרגות רוב הבקשות שקיבלו ציון עובר - קיבלו זכאות למענק.


לאמנות במרחב המארח (מחנות נושא) הוגשו יותר בקשות משנה שעברה אך עדיין מעט בקשות (יחסית).

נוצר עודף תקציבי של 2000 ש"ח שהועברו למרחב הציבורי בו הביקוש גדול מאוד.


לפרפורמנס הוגשו 9 בקשות שמהווה גידול יפה ביחס לשתי בקשות שהיו בשנה שעברה. ניתנו ארבע מענקים. שתיים נוספות קיבלו ציון עובר אך לא קיבלו מענק עקב מגבלות תקציב. 3 לא עברו.


במהלך החודשיים וחצי הקרובים עד לפתיחת הגייט, אנחנו צופים - כמו בכל שנה - ביטולים מסיבות שונות כמו אי עמידה בדרישות מח' בטיחות, קשיים בגיוס צוותי עבודה, בלת"מים כספיים, סיבות אישיות וכד'.


המטרה שלנו היא להגיע למידברן עם יתרת אפס בחשבון הקרן, זאת ע"י חלוקה חוזרת בשתי פעימות.

כל פעימה תיקבע בהתאם לקצב הביטולים וגובה המענקים.

בכל פעימה תתכנס הלקטורה (הגוף המקצועי המדרג) הרלוונטית על מנת לאשר מענקים לבקשות שעברו את דירוג הסף ולא קיבלו עקב הביקוש הגדול מול ההיצע. סדר אישור המענקים ייקבע מהציון הגבוה לנמוך.

בשלב זה ייתכנו גם מענקים חלקיים.


המיצבים המרכזיים חזרו לשמחתנו לתקציב ראוי,כמו זה במידברן 2018, ויקבלו השנה 70K/80K לאיש ואשה (אפיג'י) ולמרחב (לשעבר הטמפל) בהתאמה.

הצוותים של שני המיצבים מגיעים עם המון אנרגיה, ניסיון והיכרות עם הקהילה, מקצועיות, התרגשות ועם תכנית ברורה לקרוא לקהילת מידברן לבוא להשתתף ביצירה.