top of page
 • Webmaster

מה זה עמותת מידברן?

מהי עמותה?

עמותה היא צורת התאגדות המאפשרת לאנשים פרטיים או תאגידים להתאגד יחד למטרה משותפת, לרוב מטרה ציבורית, וללא כוונות רווח. כלומר העמותה יכולה להרוויח, אבל הרווחים נשארים בקופת העמותה ומשמשים על מנת לקדם את מטרות העמותה.

עמותה נוצרת עם רישומה בפנקס העמותות. בעת הרישום יש לצרף תקנון בו יפורטו בין היתר מטרות העמותה.


למה צריך עמותה למידברן?

כאשר באים להפיק ארועים גדולים, פרוייקטים המערבים כסף, אחריות על הרבה משתתפים ויכולת תקשורת רציפה עם רשויות שונות במדינה, קיימת עדיפות לפעילות כגוף מאוגד מאשר אדם פרטי ולפעמים אין אפילו אפשרות לבוא כאדם פרטי. ישנן מספר דרכים להתאגד - חברה בע"מ, עמותה, חברה לתועלת הציבור וכדומה, לכל התאגדות כזו יש יתרונות וחסרונות מבחינה משפטית, רגולטורית וכספית. מקימי עמותת מידברן עשו בזמנו בדיקה כדי להבין מה היתרונות והחסרונות של כל צורת התאגדות והגיעו למסקנה שעמותה זו הדרך העדיפה. העמותה הוקמה ב31.12.2012 ודור המייסדים קבע את התקנון ואת החזון. עמותת מידברן מקיימת פעילויות ברוח עשרת העקרונות, אך ניהול העמותה עצמה מחוייב להיות לפי הנחיות רשם העמותות וחוקי מדינת ישראל.


תקנון עמותת מידברן


מה חזון עמותת מידברן?

"לעודד וליצור מרחבים חווייתיים מבוססי השתתפות, המעוררים השראה ומניעים להתפתחות חברתית, סביבתית ותרבותית"


מה מטרות עמותת מידברן?

 1. לארגן ולקיים אירועים ופעילויות בהתאם לחזון וערכי העמותה.

 2. להטמיע את עשרת העקרונות של ארגון Man Burning ולפעול כנציגה הרשמי.

 3. ליצור ולשמר קהילה חברתית הפועלת ברוח מידברן ומאפשרת לשותפיה יצירה וביטוי עצמי ללא תלות בדימוי חיצוני ובערכים הנקבעים לפיהם.

 4. לפעול כנציגה רשמית בישראל של ארגון Man Burning בארה"ב, לשמור על קשר רציף עמה לצרכי למידה, הנחלת ערכים והטמעת התרבות בקהילה.

 5. לעודד ולתמוך ביצירת אמנות ייחודית וחדשנית בישראל.

 6. לקדם תרבות ההתנדבות בישראל, לחזק את ההשתתפות, המעורבות החברתית והעשייה הקהילתית.

 7. לתמוך ולסייע למארגני אירועים מהקהילה בהקמת מרחבים חווייתיים ברוח עשרת העקרונות.

 8. לטפח קשרים וליזום שיתופי פעולה עם גופים וארגונים אחרים לצורך קידום מטרות העמותה.

*** הפעילות תהיה נטולת סממנים פוליטיים ופרסומים מסחריים***


ממה מורכבת עמותת מידברן?

 1. אסיפה הכללית - אסיפה של כלל חברי העמותה, מתכנסת לפחות אחת לשנה לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה ובוחרת את חברי הועד המנהל אחת לשנתיים.

 2. וועד מנהל - חמישה חברי עמותה (בעלי ותק של לפחות חצי שנה כחברי עמותה) שנבחרו על ידי האסיפה הכללית לנהל את ענייני העמותה. הוועד רשאי למנות ולפטר בעלי תפקידים שונים בעמותה. כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה, שייכים לוועד המנהל. חברי הוועד אינם מקבלים שכר עבור פעילותם.

 3. גוף מבקר - בכל עמותה יש מי שמבקר את פעילותה והתנהלותה. יכול שתהיה וועדת ביקורת ויכול שיהיה גוף מבקר שאושר על ידי רשם העמותות. בתחילת הדרך היו חברי עמותה שהיו חברים בועדת ביקורת אך החל מ2018 לא היו מתנדבים ולכן יש גוף מבקר חיצוני. השנה אישרנו את רו"ח דרור שלפמן.

 4. הוועד רשאי לקבוע ועדות ומוסדות נוספים לפי הצורך.


מי יכול/ה להגיש בקשת הצטרפות כחבר/ת עמותה?

"מי שתרמו בצורה משמעותית לפרויקטים של העמותה בעבר, ואשר יתחייבו להיות פעילים בעמותה, לתרום מזמנם, מכישוריהם ויכולותיהם יכולים להגיש בקשה". (זה מתוך תקנון העמותה). בפועל, גם אנשים שהיו פעילים בברנים קהילתיים או מרחבי העולם ולאו דווקא במידברן מוזמנים להגיש בקשה.

***המבקש נדרש להיות מעל גיל 18***


באיזה אופן חבר עמותה יכול להשפיע?

 • חברי העמותה זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית.

 • להצביע על שינוי שם העמותה, שינוי התקנון או שינוי מטרות העמותה.

 • אם עברה חצי שנה מיום ההצטרפות לעמותה - הזכות להיבחר לוועד המנהל או לועדת ביקורת.

 • לבחור בוועד מנהל.

 • לבחור ועדת ביקורת או לאשר מינוי של מבקר חיצוני.


במפגש חברי העמותה האחרון הועלה רצון מצד חברי עמותה להיות פעילים יותר בנעשה בעמותה.

חברי עמותה התנדבו להקים צוותי חשיבה, אשר יפעלו על מנת להגיע להמלצות לתכניות עבודה ופעולה. התוכניות יצטרכו לעבור דרך פילטר של היתכנות כלכלית, ביצועית, והתאמה לחזון ולתכנית האסטרטגית של העמותה. ממש בקרוב, יתקיים מפגש בריינסטורמינג בו ניתן יהיה להצטרף לצוותים.

למה רק המלצות ולא החלטות? חברי הוועד המנהל נושאים באחריות לניהולה של העמותה. במידה ונגרם נזק או התקבלה החלטה ניהולית לא תקינה, הם עלולים להתמודד מול תביעה בגין רשלנות ומחדל, מוטלת עליהם חובת אמונים וחובת הזהירות. לחברי העמותה אין אחריות משפטית על העמותה (רק כוונות טובות) .

למה משלמים דמי חבר?

 • כך נקבע בתקנון.

 • התשלום מהווה סימן שהם עדיין חברי עמותה וברצונם לקחת חלק בהצבעות ולהשמיע את קולם.