https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

תשתיות הכפר

עודכן: לפני 4 ימים

מים בכפר -

יש מים בכפר בצורה חופשית וללא עלות- המים נמצאים בנקודות מרכזיות וזמינים למילוי בצורה עצמאית, מתאימים למקלחות, ושטיפת כלים, טפטפות אך לא לשתיה. אין מניעה להביא איתכם מים לצרכים אלה, אבל לא רואים בזה צורך. ממליצים להביא ג'ריקנים.

קמפים יכולים להביא ג'ריקנים למילוי / צינורות / קוביות מלאות מראש (לא לשכוח את דרישת משרד הבריאות בנוגע לקוביות המים שנחזור כולנו בריאים) / שוקת כגיפט לכולם.


בכפר יש מקלחות, שירותים ושקתות בהן יש מים - (אי השארת עקבות - כולנו שומרים אחרינו נקי)

מחנה המעוניין להביא מים למקלחת או שטיפת כלים בתוך המחנה דואג לקוביות של מים מראש, ניתן להביא אותם ריקות ולמלא בשטח בזמן ההקמות ישר למשאית שתוביל את הקוביות הריקות.


מי שתיה -

המים במקום מעט מליחים ולא הכי מתאימים לשתיה, ישנה קבוצה מהקהילה שמנסה להביא פתרון קהילתי לכולם על ידי התפלה. בכל מקרה, לא לשכוח הסתמכות עצמית רדיקלית ולדאוג שיש לכם מספיק מי שתיה.


מי שיביא מי שתיה בקוביות צריך לספק אישור למקור המים ואישור הכלרה של המיכלים לפי הוראת משרד הבריאות.

ניתן לשלוח למייל - support@midburn.org


אנחנו רוצים להמעיט בנסיעה של רכבים בשטח המדבר ולשמור על הנוף, לכן לא יהיה ספק חלוקת מים במהלך האירוע, לא יתאפשר מילוי מים במהלך האירוע על ידי משאיות (גם אין צורך כפי שצויין).


מים אפורים -

כידוע מחנות ויחידים חייבים לטפל במים האפורים - בין אם על ידי אידוי ובין אם על ידי העברתם לביוב. במקום יש מערכת ביוב ועל אחריות כולנו להעביר לשם את המים האפורים. לחילופין, המים ישאבו בסוף האירוע על ידי ספק יחיד.

● קמפ המעוניין בשאיבת מים אפורים צריך לעדכן את מחלקת חב"ק (להגיע לחב"ק במנהלת הממוקמת בתוך שיטים) ויגיעו לשאוב בסוף האירוע.


חשמל -

● בתוך תחומי הכפר ישנו חשמל לצרכי הפקה ותוכן. אנו בודקים אם החשמל מספיק בהתאם לכמות בקשות התוכן, השאיפה היא שלא תהיה לזה עלות נוספת אך נדע סופית כשיסגרו כל התכנים הרשומים.

● חשמל במחנות יהיה בעלות כנהוג דרך ספק יחיד. מחירון יפורסם בהמשך.


גז -

נוהל גז כרגע כפי שנהוג במידברן (בכפוף לאישור סופי של כיבוי אש) - יפורסם בהמשך.


Comments


bottom of page