https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

הגשת בקשה לועדת חריגים

עודכן: 2 באוק׳ 2023


אהלן!

אם הגעתם לכאן אז כנראה שיש לכם.ן משהו חריג לשתף בו והפעם לא מדובר על הוואנזי המנומר שלכם.

היות ונושא הכרטוס הינו אחד הנושאים הכי רגישים בקהילה, מתכנסת ועדה קהילתית לדון בבקשות חריגות ומורכבות.

ועדת חריגים מטפלת בשני סוגים של בקשות:


● בקשה לקבל הקצאה לכרטיס להשתתפות באירוע. שיש סיבה מיוחדת להקצותה, שלא מן המניין.


● בקשה לקבל אישור לביקור זמני (6 שעות) של קרוב.ה באירוע לפי הקריטריונים שנקבעו


ועדת חריגים מורכבת מארבעה נציגים - נציג הנהלה, נציג ועד ושתי נציגי קהילה, דנה בבקשות ע"פ נוהל מסודר ומחליטה לכאן או לכאן.


את הבקשות יש להגיש עד 11/10/23 בטופס שנמצא כאן: לחצו עליי


לנוהל ועדת חריגים 2023 (מומלץ לקרוא לממלאים) - לחצו עליי


תשובות יתקבלו עד ה 16/10/23


אם בקשתכם/ן לא אושרה, תוכלו לנסות ולרכוש כרטיס במכירת OMG שתתקיים בתאריך 17/10/23

Comments


bottom of page