https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

שאיבה של מים אפורים בסוף האירוע

אנחנו רוצים להמעיט בנסיעה של רכבים בשטח המדבר ולשמור על הנוף, לכן לא תהיה שאיבה במהלך האירוע, אלא רק בסוף האירוע על ידי ספק יחיד.


כידוע מחנות ויחידים חייבים לטפל במים האפורים - בין אם על ידי אידוי ובין אם על ידי העברתם לביוב במקום בנקודה מוגדרת ובין אם ברכישת שאיבה במחיר סמלי בצורה מרוכזת.


חל איסור מוחלט לשפוך מים אפורים על הקרקע!!!


חשוב לציין שאין להשאיר מיכלים ריקים בשטח, על המחנה לחכות לספק שיסיים לשאוב ויפנה את המיכל בהתאם לנוהל זיכויים.


אנא התאזרו בסבלנות ביום זה!

כל שובר מקנה שאיבה אחת של עד מיכל קובאין צורך להירשם בחב"ק.
Comentários


bottom of page