top of page

השתתפות-מוביל/ת מטה מחלקת תקשורתמחלקת תקשורת הינה מחלקה שפועלת לאורך כל השנה.

מחברת ומגשרת בין כל החלקים וכמו כן מספרת על התרבות הנפלאה שנקראת תרבות הברן ועל כל העשייה המרגשת המתרחשת בקהילה.


תיאור התפקיד:


מוביל/ת מטה במחלקת תקשורת פנים ארגונית לעמותת מידברן.


כללי:

מוביל/ת מטה במחלקה תקשורת תהיה הכתובת הישירה לפניות ומעקב של כל ראשי המחלקות בארגון ומשם הפנייה של המשימה לאנשים המתאימים במחלקה. מוביל/ת המטה תעקוב אחר תהליכי ביצוע כפי שהוגדרו, איכות התוצרים ועמידה בלו"ז.תחומי אחריות


  • איסוף המידע, שימור שלו, ניהול משימות ופרסומים לכל הצוותים פנים מחלקתית וסנכרון קבוע בין כל המחלקות והצוותים בארגון.

  • ניתוב הבקשות המתקבלות מראשי מחלקות בארגון, דיוק הצורך והפנייה אל המשאבים המקצועיים העומדים לרשות המחלקה, מעקב אחר תהליך ביצוע, התאמה לדרישות הפרויקט איכותית כמותית לפי תאריכי יעד.

  • אחראית על תקשורת אחידה בין כל המחלקות ובכלל, הקמת פורום רוחב בין מחלקתי ויצירת גאנט פרסומים שוטפים לפי צורך.

  • תיעוד אירועי העמותה וניהול מאגרי המידע החזותיים.

  • ניסיון על מערכת מאנדי וניהול המידע.

  • ניסיון בתחום התקשורת / שיווק / תוכן.


עבודה יחד עם:

ראש מחלקת תקשורת.


התפקיד הינו בהתנדבות.


לפניות - noy@midburn.org

Comments


bottom of page