top of page

נוהל מציאות ואבידות

עודכן: 16 באוק׳ 2022

הנה לינק לתמונות של כל מה שנמצא בפלאיה :


https://drive.google.com/drive/folders/15RXD-q5ro80I0EFdrBoJ92G-OgyU_Xeq?usp=sharing
לאורך כל ימי העיר ניתן להביא אל המרכזיה אשר בסלון העיר חפצים שמצאתם,

וניתן למצוא חפצים שאבדתם.


קצת אחרי שנתחיל להתפרק ושנייה לפני שנעלם באבק

צוות מרכזיה יצלמו את כל הפריטים שלא נאספו

ומחלקת תקשורת תפרסם ברשתות ובאתר את התמונות


כל האבדות שהגיעו למרכזיה במהלך האירוע ימתינו בשטח העיר למשך כל ימי הפירוק.

כלומר עד יום חמישי 20.10.


פריטים שלא יאספו עד יום חמישים מהשטח - ימסרו לתרומה.

לסיכום : so always know where your towel is

bottom of page