top of page
  • media9024

מסמך שקיפות מידברן 2021 RETURNתוכן עניינים

  • סיכום מידברן

  • תקציב מידברן 2021

  • סיכום מחלקות ההפקה

שם מחלקה: M

שם מחלקה: נוודים

שם מחלקה: סלון ומרכזיה

שם מחלקה: תרומזון

שם מחלקה: traffic

שם מחלקה: HR

שם מחלקה: תמיכה

שם מחלקה: סייפזון

שם מחלקה: מרפאה

שם מחלקה: גביה במדבר

שם מחלקה: מיקום ותכנון (מו׳ת)

שם מחלקה: טק

שם מחלקה: אקו-חשל''ש

שם מחלקה: מיט"ה

שם מחלקה: גייט

מידברן שקיפות 21
.pdf
Download PDF • 10.58MB

שם מחלקה: בטיחות הט"כ

שם מחלקה: מגדלור

שם מחלקה: קשרי עיתונות

שם מחלקה: הנגשה

שם מחלקה: מפ״צ

שם מחלקה: מטבח

שם מחלקה: חב"ק

שם מחלקה: קרן האמנות

שם מחלקה: תוכן

שם מחלקה: תקשורת

שם מחלקה: תיעוד וידאו

שם מחלקה: גריטרס

שם מחלקה: כרטוס

שם מחלקה: אש


 מידברן 2021 - מסמך שקיפות


את מידברן אי אפשר לקחת כמובן מאליו, מיומו הראשון הוא תמיד עמד בסכנת ביטול ועבר משברים רבים.

גם אירוע מידברן 2021 עשה דרך מאד ארוכה וכאותית עד שהגיע לרגע פתיחת השערים.

אחרי שלוש שנים שבהם חיפשנו וחרשנו את הדרום בכדי למצוא שטח רלוונטי,

התרגשנו כשהגענו להכרזה על אירוע כשאנחנו בשטח אחד, ההכרזה הביאה להתנגדות באזור ואז עברנו לשטח שני שהתגלה כלא ישים ומשם הגענו לשטח שבו התקיים בסופו של דבר האירוע. בתוך כל הדרמה של מציאת שטח לאירוע כשכבר עובדים על האירוע, מחלקות ההפקה, מחנות הנושא, האמנים, יש גם את הקורונה מרחפת על ראשינו.


הגענו לשטח חדש, ולא סתם שטח חדש אלא שזו פעם ראשונה שאירוע במדינת ישראל מתקיים בשטח שאינו תחת אף מועצה מקומית. כלומר רישוי האירוע נעשה מול משרד הפנים, והועדה המחוזית דרום. גם הם וגם אנחנו היינו צריכים ללמוד את ההתנהלות בקיום רישו