קול קורא סמנכ"ל כספים

עמותת מידברן מחפשת רו"ח שינהל את נושא הכספים בארגון

הגדרת התפקיד:

אחריות והובלת נושא הכספים בעמותה, לרבות, אירועים, חיובים כספיים של חברי העמותה, דוחות רבעוניים ושנתיים, דיווחים לרשם העמותות וכיוצ״ב

המשרה הינה בהיקף של 20% במהלך השנה , לקראת האירוע האינטנסיביות מתגברת עד לכדי כ 50% משרה.

תיאור התפקיד:

 • עבודה שוטפת מול הבנק, עידכון תשלומים לחתימה, בקרה על היתרות הכספיות בחשבון.

 • במהלך החודש אחרי.ת על איסוף החשבוניות וסיווגן, תשלום ספקים, השלמות מחודשים קודמים ותיעוד

 • שכר – אחריות על הפקת תלושים, תשלום לעובדים כולל הפרשות סוציאליות, עדכון מוסדות וקופות בגין תשלום וקבלת אישורי גביה

 • לקראת ובמהלך האירוע לקיחת חלק בתהליך הכרטוס + גביה

 • מעקב אחר תקבולים מול חברות הסליקה

 • מעקב אחר זיכויים דרך מערכת הכרטוס, הסליקה והבנק

 • וידוא הפקת קבלה לכל חבר המצטרף ומשלם - ניהול פנקס הח

 • תכנון תקציב שנתי ותקציב אירוע

 • מעקב שוטף אחר תקציב מול ביצוע

 • ניהול מנהלת החשבונות ובקרה על עבודתה.

 • מאזן - סיוע בהכנה מול רו"ח העמותה.

 • דו״חות רוו"ה - סיוע בהכנה מול רו"ח העמותה.

 • סגירת יתרות מאזן לביקורת

 • ליווי דו״חות שנתיים

 • התפקיד הינו תפקיד בריטיינר חודשי סמלי

 • כפיפות למנכ״לית העמותה או מי מטעמה

הכישורים הדרושים: