https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
  • media9024

השתתפות הפלטפורמט הקהילתי

השתתפות בפיילוט "הפלטפורמט הקהילתי"


אז אמרנו מספר פעמים שהעמותה היא משאב בידי הקהילה נכון? איך הופכים הלכה למעשה?

מעבר לאירועי העוגן של העמותה, בין יעדי העמותה השנה: להוות כלי להשתתפות, יוזמה ויצירה להגשמת עשרת העקרונות בידי חברי קהילה.

אנחנו מזמינים את הקהילה להציע פעילויות שיכנסו תחת המטריה של העמותה. לעמותה יש היום מעטפת משאבים (בעלי שווי ערך אדיר) בדמות ניסיון וידע אנושי לליווי, מערכת כרטוס, ביטוח, משרדים ואולי גם מענק צנוע, אז למה שלא נשתמש בכל אלה כדי לעודד פריחה ויוזמה מהקהילה לאור עשרת העקרונות?


רקע כללי:


1.זהו פיילוט לחודשים הקרובים. יש לנו תקוות גדולות ליצירה של תרבות ושיח קהילתי אבל אנחנו לא יודעים מה יעלה מהקהילה- הקול קורא פתוח כעת ולא מוגבל בכמות הצעות שאפשר להגיש.


2. אנחנו לא עושים "אוצרות" - הפעילויות המוצעות יבחנו וינוקדו לפי תבחינים מוגדרים מראש שיפורסמו כאן בצורה שקופה.


3. אמנם המציעים יקבלו ליווי מהעמותה, אבל ברוח של הסתמכות עצמית רדיקלית - הם יובילו את הפעילות, לא מאכילים פה בכפית, אלא עוזרים לערוך את השולחן.


4. בואו נצא קצת מהראש ה"הפקתי" וניכנס לראש התרבותי - "פעילות" לא חייבת להיות "אירוע". לדוגמא- מחסן כלים שיתופי לאמנים או תערוכת רחוב, השתלטות אומנותית חד פעמית, ערב פילוסופיה, סדנת העשרה , בניית מיצב ענק ותרומתו וכו' זה רק חלק מהדוגמאות שעלו.


5. השקיעו מחשבה במהי פעילות מוצלחת מבחינתכם:

● האם קידמתם את התרבות בהצעה?

● האם היה לכם כיף בתהליך?

● מהי החוויה שאתם רוצים לעבור?


התבחינים:

1.עיסוק בתכני הליבה (60%):

● עשרת העקרונות

● מרחב בטוח

● פילוסופיה ברנרית

● שיח קהילתי מחבר

● איך מקבלים חברים חדשים לתוך התרבות שלנו - each one teach one

● אומנות לארג' סקייל

2.פוטנציאל מימוש (40%)

● תקציב פעילות שמוכיח היתכנות (יתרון לפעילות שמכסה את עצמה או משאירה יתרה, אבל גם תיתכן תמיכה מהעמותה)

● קיומו של צוות ובעלי התפקידים

● גאנט ולוח עבודה

● איכות\גיוון התוכן

● איכות ההגשה הכללית

● ניסיון קודם

● התייחסות לחשל"ש ומרחב בטוח (חובה) רפואה (במידת הצורך)

3.תנאי סף

● בטיחות (במידה ורלוונטי)

● אחריות אזרחית ותנאי רישוי ע"פ סטנדרט העמותה (במידה ורלוונטי)

המציע אינו יכול להיות גוף מסחרי. ניתן לתמחר שכר\החזר הוצאות בפעילות מורכבת, אך הפעילות היא ללא מטרות רווח לאדם כזה או אחר.


דגשים:

● היעד הוא 2 פעילויות פלטפרומה בשנת 2023 לאחר פיילוט שבודק היתכנות והתגייסות הקהילה.

● הצעות שיתקבלו ייבחנו וינוקדו ע"י פורום ההנהלה, ע"פ התבחינים במסמך זה.

● הפיילוט הראשון ייבחר על ידי הנהלת העמותה, אם הפיילוט יצליח ותהיה היענות לעוד פעילויות תוקם לקטורה קהילתית יעודית.


למילוי טופס השתתפות:


Comments


bottom of page