top of page
  • media9024

השתתפות מוביל מערך "שכנות טובה"

תיאור התפקיד:

בניית מערך שיתופי פעולה קהילתיים-תרבותיים עם הקהילות המקומיות הנמצאות בשכנות לעיר מידברן. הובלה, תכנון והוצאה לפועל של פרויקטים במסגרת מערך "שכנות טובה".


כללי:

בהעמקה אל תוך עיקרון האחריות האזרחית, ברור לנו כי העיר מידברן אינה פועלת ב"וואקום". מזה עשור אנחנו פועלים בשכנות לקהילות מקומיות ואנחנו רוצים לקחת אחריות, להעמיק את הקשר וליצור שיתופי פעולה עם השכנים שלנו על מנת לקדם את חזון העמותה: 'לעודד וליצור מרחבים חווייתיים מבוססי השתתפות, המעוררים השראה ומניעים להתפתחות חברתית, סביבתית ותרבותית."

ההבנה כי העיר הינה זמנית אך יחסים טובים הם נצחיים, וכי אנחנו כקהילה לא רק שוהים באזור אלא גם מעוניינים להיות משתתפים באזור וליצור ביחד את מגרשי המשחקים שלנו. הטרנספורמציה אינה מוגבלת רק לתחומי העיר שלנו.

ההזדמנות בוערת בלב העשייה שלנו סביב עשרת העקרונות. הנה דוגמאות:


● מאמץ קהילתי יחד עם מוסד חינוכי\טיפולי בתחומי המועצה, באמצעות שעות התנדבות, גיוס משאבים, יצירת אמנות שתישאר באיזור ועוד.

● יצירת שיתופי פעולה עם ספקים קטנים וחקלאים מקומיים תיטיב כלכלית את הרכש של משתתפי האירוע וגם תמזער את השארת העקבות שלנו מאשר הובלה של סחורות מהמרכז

● השתתפות, גילוי ויצירה: אמנות מקרבת לבבות - יצירה משותפת של אמנות יחד עם אמני האזור.


אחריות:

1.תחקיר עומק על תמהיל הקהילות המקומיות, תוכניות, ומיפוי הגורמים הרלוונטיים לשת"פ (מוסדות התנדבות, עסקים, מובילי קהילות, מרכזי תרבות).

2.בניית צוות מערך "שכנות טובה" והובלתו.

3.תקשורת עם נציג מטעם המועצה האזורית.

4.תכנון והוצאה לפועל של 3 שת"פים לפחות לקראת מידברן 2023


אם נתינה, תקשורת מקרבת ויוזמה בוערים בעצמותייך, זוהי הזדמנות מרגשת עבור כולנו. קריאה זו הינה לגיוס ראש המערך, אך גם אם הנושא בוער בליבך בחלק מהצוות ולא כמוביל, מוזמנים לשלוח לנו את פרטיכם.


התפקיד הינו בהתנדבות, בצמידות למנכ"ל העמותה

רקע רלוונטי: אסטרטגיה, עבודה עם רשויות ומועצות, חינוך, פיתוח אזורי

נשמח שתשלחו מכתב כוונות למייל: lev@midburn.org


Comments


bottom of page