https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

על צילום בכפר

קצת לפני הירידה לשטח - מה זה צילום בהסכמה?


אני מתחייבת לבקש רשות לצלם.

אני מתחייב.ת לבקש רשות לפרסום בקהילה.

אני מתחייב.ת לבקש רשות לפרסום ציבורי.

אני מתחייב.ת למחוק תמונה לבקשת המצולם - בזמן האירוע וגם לאחר הפרסום.

אני יודע.ת צילום קטינים רק באישור ההורה!

אז איך עושים את זה נכון?

איך נוכל להרגיש יותר נעים במרחב האירוע ביחס בין צלם למצולם.


הסכמה

האם אני פולש למרחב האישי של המצולם?

האם התמונה מכבדת את המצולם?

הימנעו מצילומים רחבים אשר כוללים מספר רב של משתתפים אשר לא הביעו הסכמה לצילום - לדוגמה רחבות.


קשר

יצירת תקשורת מילולית עם המצולם.

מידברן היא קהילה אשר מורכבת מהרבה קהילות קטנות, כשאתם מרימים מצלמה, נסו לתעד פנימה, בקהילה הקטנה שלכם, איפה שאתם מרגישים שייכות ואנשים מכירים אתכם. 


שיתוף 

הצילום כגיפט לקהילה – שיתוף הצילומים עם המצולמים, שיראו שהם צולמו.

איך לגשת? 

נסו להיות חלק מהחוויה ולא להתבונן מהצד.


מיידיות

תחוו את הרגע לפני שאתם שולפים את המצלמה. 

כן לפעמים פספסתם תיעוד אבל הרווחתם חוויה שתישאר בכם לנצח. שימו לב שלא להפריע לאובייקט המצולם כאשר הוא בדיוק נהנה מהרגע.


צילום מקרוב לרוב יוביל לתקשורת, רגישות לסביבה ותוצאות טובות יותר.

התבוננו והכירו ברגישויות והגבולות של הסובבים – צרו אמון בין המצולמים למצלמה.

コメント


bottom of page