https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

לקראת נוהל ספקים


לקראת נוהל ספקים - מבקשים עוד קצת סבלנות


מסתובבות כל מיני שמועות על ספקים שכבר "סוגרים" עם מחנות "דילים", "חבילות" ועוד מושגים שלא ממש תואמים את רוח הברן ועקרונות אי-ההסחרה והסתמכות עצמית.


נעדכן שברקע נעשית עבודת מטה סביב נושא ניהול הספקים (הן של ההפקה והן של המחנות) - חשוב לנו לוודא שכל הספקים שיכנסו לעיר בהקמות ובפירוק יהיו:

  • מודעים ל10 העקרונות במיוחד הסתמכות עצמית רדיקלית ואי - הסחרה (מתוכנן יום עיון לספקים)

  • יחתמו על תקנון ספקים (בו גם יש התייחסות רצינית לנושא הטרדות מיניות).

  • שיהיו להם את הביטוחים הנדרשים שמכסים את תושבי העיר.

  • לא יקחו עבודות שהם לא יכולים לעמוד בהם וכך נימנע ממפח נפש והכבדה על הקהילה.

  • יעמדו במחיר גג תחרותי שיאפשר לכל קמפ לבחור את המתאים לו ביותר.

  • לא נשארים בעיר במהלך האירוע למעט ההכרחיים.

  • לא עושים PLUG & PLAY במסווה.


אנו מבקשים לא לסגור כרגע כלום עם אף ספק, גם אם הוא מבטיח שיש לו מלא "קומבינות בהפקה" עד שתפורסם רשימת ספקים מאושרים. אנחנו רואים פרסומים לציודים והבטחות שלא ברור אם ניתן לעמוד בהן. בקרוב נצא בקולות קוראים כדי לייצר רשימה שקופה והוגנת. כל ספק יוכל להצטרף לרשימה, בכפוף לתנאים שצויינו ויפורטו לעומק בהמשך.


הודעה זו היא גם הזדמנות מצויינת לעורר שיח על תרבות של נוחות VS תרבות של הסתמכות עצמית ומאמץ קהילתי. איפה עובר לדעתכם הגבול במה לגיטימי לשכור מספק חיצוני?
Comentarios


bottom of page