https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נוהל קרוואנים מידברן 2022 - מחלקת תנועה

עודכן: 27 בספט׳ 2022נוהל קרוואנים - עודכן בתאריך 28.7.22

נוהל זה נועד להסדיר כניסת קרוואנים לאירוע מידברן 2022.

כללי: מהו קרוואן?

קרוואן הינו שילוב של כלי תחבורה ומקום מגורים. קיימים שני סוגים של קרוואנים:

  • נגרר מגורים - מדובר בבית מגורים נגרר אשר נגרר על ידי כלי רכב.

  • מעונוע (מוטורהום) - מדובר בכלי רכב לכל דבר כשבחלקו העיקרי בית מגורים. ברישיון כלי הרכב של הנגרר יהיה כתוב: "גרור סגור" או "גרור סגור למגורים".

ברישיון הרכב של המעונוע יהיה רשום ״אחוד מגורים״ או ״פרטי מגורים״ או ״משא מגורים״.

כלי רכב שהוסבו באופן עצמאי למגורים מבלי לעבור תהליך רישוי כחוק אינם מוגדרים כקרוואנים או מעונוע ואינם רשאים להיכנס לשטח העיר ויורשו להישאר בשטח חניית הרכבים הכללית. מטעמי בטיחות ובשל הוראות כב"א, ניתן להכניס לשטח האירוע מעונוע (מוטורהום) המונע בדיזל בלבד.

לא ניתן להכניס לשטח העיר מעונוע המונע בבנזין וכניסתם תותר לשטח החנייה בלבד!!

מוביל קרוואן

נהגי חברה חיצונית, המוזמנים על ידי מזמין קרוואן בעל כרטיס כניסה לאירוע, ממקמים את הקרוואן בשטח, לטובת משתתפים אשר יגיעו לאירוע (באחריות המזמין לוודא הסרה או כיסוי של כל מיתוג/פרסום מהקרוואן).

נוהל כניסה של מוביל קרוואן זהה לכניסת ספק (בנהלי הגייט), בנוסף יידרש כל קרוואן שנכנס לעיר לוודא הימצאות רישוי (טסט) תקף לקרוואן. בשל נהלי הרישוי, מערכות הגז של הקרוואן יבדקו ויאושרו בשטח ע״י טכנאי, נוהל גז בקראוונים הינו נוהל גז של מידברן.

משתתף באירוע עם קרוואן

משתתפים בעלי כרטיס כניסה לאירוע הרשאים להיכנס לשטחי העיר עם הקרוואן שלהם, בתנאי שרכשו כרטיס כניסה לקרוואן.

1. כל הקרוואנים, מכל הסוגים, אשר מעוניינים להיכנס לשטח האירוע ירשמו מראש בטופס ייעודי של מחלקת התנועה טופס רישום קראוונים - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeTj6MWrpfty_5wfdDYd2K0sJwk1iI_xl1OxeUb5U56TZndg/viewform

2. קרוואנים אשר חונים בשטח מחנה בעיר יורשו להיכנס לעיר לאחר אישור המיקום של המחנה. במידה ולמזמין הקרוואן אין אישור כניסה מוקדמת, יציין זאת הנ״ל בטופס הרישום ויקבל אישור מיוחד לכניסה מוקדמת עם הרכב, או לחלופין יילקח הקרוואן על ידי נציג שלו מאנשי המחנה אליו הוא שייך.

4. כניסת קרוואנים לאירוע תהיה ב-9.10.22 החל מ-8:00 בבוקר ועד 18:00 בערב.

משתתף ללא אישור הגעה מוקדמת שהזמין קרוואן, יוכל לקבל אישור מיוחד לכניסה מוקדמת בתאריך זה על מנת למקם את הקרוואן לפני פתיחת האירוע (יש לציין זאת בטופס רישום הקרוואנים). לא ניתן לפתוח רשתות או לתפוס מקומות מעבר לשטח הקרוואן בכל מתחמי הפרי-קמפ.

5. חשוב לנו להדגיש, כניסת קרוואנים תתאפשר יום לפני האירוע בלבד עד השעה 18:00!! לאחר מכן הגייט נסגר סופית עד לפתיחה הרשמית של האירוע בתאריך 10.10.2022 בשעה 12:00.

6. מרגע פתיחת האירוע, בתאריך 10.10.22 כניסת קרוואנים תהיה רק באישור חריג שיינתן על ידי מחלקת התנועה. משיקולי בטיחות ורישוי לא מתאפשרת תנועה של רכבים בעיר במהלך האירוע, ולכן האישור הנ״ל יינתן רק במקרים חריגים (בעיקר למטרות הנגשה).

שימוש במערכת גז בקרוואן

כל קרוואן אשר כולל מערכת גז יוכל להיכנס לאירוע רק לאחר שאושר כי מערכת הגז תקינה.

מיכל הגז חייב להיות מיכל רב פעמי (לא מכלי נקירה) 12 ק״ג. מיכל 12 ק״ג יוצא מהקרוואן ויקבר באדמה בסמוך אליו עם צינור תקני שמוביל עד הקרוואן כמו כל מערכת גז במחנה ע"פ התקן, מערכת כזאת תיבדק בשטח לאחר הכנת המערכת.

הנחיות התנהלות לגבי כניסת קרוואנים

1. מזמין הקרוואן ירשום את הקרוואן מראש בטופס הרישום המצורף לנוהל זה, כולל כל הפרטים הרלוונטיים (איש קשר, אישור כניסה מוקדמת במידה ויש וכד').

2. לאחר מעבר בגייט ועמידה בתנאי הכניסה (כרטיס כניסה לקרוואן, ורישיון תקף) ימשיך מוביל הקרוואן/משתתף בעל קרוואן, לחניית הספקים. במידה והקרוואן מובל על ידי ספק חיצוני, יהיה זה מצוייד באישור ספק בהתאם לכללי מידברן (״נוהל ספקים - גייט״).

3. עם ההגעה לחניון הספקים תוודא מחלקת תנועה כי כל הפרטים לגבי הקרוואן מלאים ותשלים במידת הצורך את הפרטים החסרים לפני הכניסה לעיר.

4. הקרוואן יורשה להיכנס לשטח המיושב של העיר אך ורק עם ליווי של מזמין הקרוואן או נציג המחנה אליו הוא מיועד, אשר יודעים ומכירים את המקום אליו מיועד הקרוואן להגיע (שעה/רחוב). לא יתאפשר מצב בו קרוואן מטייל בעיר ומחפש מקום מתאים!

במידה ומזמין הקרוואן הוא המוביל שלו, ידאג הנ״ל למלווה נוסף אשר יצעד רגלית לפני הרכב בהתאם לכללים הנ״ל.

5. הרכב המוביל את הקרוואן יצא מיד לאחר מיקום הקרוואן משטח העיר המיושב לחניה או מחוץ למידברן.

6. מיתוג הקרוואן - עיקרון אי הסחרה.

לפי עקרון אי הסחרה לא ניתן להיכנס לשטח האירוע עם קרוואן ו/או מעונוע (מוטורהום) ממותג. יש לוודא את הסרת המיתוג והפרסומות (או כיסוי מלא שלהם) במידה וקיימים על הקרוואנים ו/או הגרור ו/או המעונוע (מוטורהום).

לא תתאפשר הכנסת קרוואנים ממותגים לשטח האירוע.

** מיתוג: פרסומת של חברת השכרה, פרסומת של חברה פרטית, מיתוג של חברה כלשהי, פרסומת של מוצר וכו׳.

האם מותר להפעיל את הגנרטור שבקרוואן?

לא תותר כניסת קרוואן עם גנרטור לעיר הזמנית, ולכן אל תביאו גנרטורים מכל סוג שהוא (פשוט תשאירו אותם בבית)! כמו כן, לא יהיה מקום לאחסן אותם. על פי התקן, באירוע רב משתתפים חל איסור מוחלט להשתמש ולהפעיל גנרטורים אישיים. מרבית הקרוואנים בישראל מצוידים בגנרטורים וחל איסור מוחלט להפעילם.

משתתפים אשר לא יצייתו להוראות התקן עוברים על החוק ומסכנים את המשך קיום האירוע. צוותי בטיחות מטעם מידברן יוודאו שלא מוצבים ומופעלים גנרטורים מסוג זה. קרוואן שיגיע עם גנרטור מכל סוג, לא יורשה להיכנס לאירוע.

איך ניתן לחבר את הקרוואן למקור חשמל חיצוני?

בכל קרוואן ישנו שקע ייעודי אותו ניתן לחבר למקור חשמל חיצוני בכדי לספק חשמל לכל מערכות הקרוואן. אם ברצונכם לחבר את הקרוואן שלכם למקור חשמל עליכם להזמין חשמל מראש ולהתחבר לספק החשמל בשטח האירוע במחיר מיוחד לקרוואנים (ע"פ מחירון החשמל שיפורסם).

שימו לב! חשמל יסופק החל 12:00 בצהרים ביום האירוע , אנו ממליצים לאלו הנכנסים עם קרוואן בהגעה מוקדמת בבוקר, להצטייד בקרח, לשמירת המזון בקירור או במערכת סולארית.

אנו מבקשים שלא להעביר חשמל מהקרוואן לגורמים אחרים, ללא תיאום עם ספק החשמל. הספק יכול לנתק קרוואן שמוכר\מחלק חשמל ללא תיאום מולו.

איך אפשר למלא מים בקרוואן?

בכל קרוואן ישנו מיכל מים מתוקים המשמשים לשתייה, רחצה ולכל שימוש אחר. נפחו של מיכל המים משתנה בהתאם לגודל הקרוואן. ברוב הקרוואנים קיים חיווי למפלס המים. כשמפלס המים נמוך ונדרש למלא את המיכל, ניתן לעשות זאת באופן ידני דרך פתח המילוי הממוקם באחת מדפנות הקרוואן. דרך נוספת למלא מים הינה על ידי ספק מים חיצוני המסתובב ברחבי העיר וניתן, בתיאום מולו, למלא מים עם צינור.

טיפול במים אפורים ושחורים

המים המתוקים בקרוואן הופכים למים אפורים אחרי השימוש בהם ואסור בשום פנים ואופן לרוקנם על הקרקע. בכל קרוואן טכניקת הריקון שונה, אך בכל קרוואן יש נקודת ריקון מרכזית למים אפורים אשר מתנקזים מהכיור, מהמקלחת ומהשירותים. בקרוואנים שאינם מכניים (מוטורהום) ריקון המים האפורים מתבצע ממיכל האגירה של המים האפורים.

המים השחורים הינם מי הפסולת שנאגרים משירותי הקרוואן, ריקונם מתבצע על ידי שליפת "קסטה" וריקונה למיכלים יעודיים שיפוזרו ב 3-4 נקודות על ציר לוגיסטי (יופיע במפה).

בעל קרוואן אשר ירוקן קסטה או זבל מכל זרם שהוא לשירותים ציבוריים לא יורשה להגיע לאירוע עם קרוואן בעתיד!!!

שאלות תשובות:

ש: אני מגיע להקמות עם הקרוואן, אבל אני פרי קמפר, האם אוכל להכניס את הקרוואן לעיר?

ת: כן. כניסת קרוואנים של פרי קמפרים תתאפשר כמו כל קראוון אחר, יש לדאוג לאישור הגעה מוקדמת ולציין זאת בטופס רישום אלה אם קיבלתם כבר מהפקה או אומנות ביום שלפני פתיחת האירוע יש להציג אישור כניסה מוקדמת למזמין הקרוואן.

ש: אני ממחנה נושא ולא מגיע להקמות, אבל יהיו אנשים במחנה שלי. האם הם יוכלו להכניס בשמי את הקרוואן למחנה בתקופת ההקמות?

ת: כן. לאחר שמחלקת מחנות נושא אישרה כי המחנה התחיל הקמות, ניתן להכניס אליו קרוואנים ובלבד שהם יהיו מלווים בנציג מהמחנה שיבוא לאסוף את הקרוואן מחניון הספקים.

ש: אני מגיע להקמות. האם אוכל להכניס את הקרוואן עם הגעתי?

ת: תוכל להכניס את הקרוואן רק לאחר אישור המחנה לאכלוס.

ש: אני מגיע עם קרוואן אבל לצערי עוזב לפני סיום האירוע. האם אוכל להוציא את הקרוואן?

ת: לא. יציאת קרוואנים תתבצע רק לאחר סיום האירוע (ביום שבת ה 15.10).

ש: אני פרי קמפר. איפה אוכל להציב את הקרוואן ומתי אוכל להכניסו לעיר?

ת: לאחר המעבר בגייט והצגת האישורים הרלבנטים, תוכל להגיע עם הקרוואן לחניון הספקים ולהשאירו שם עד שתאתר מקום מתאים וסופי!!!

עם איתור המקום הסופי, תוכל להכניסו, בהתאם לנוהלי הליווי. כאמור קרוואן ללא מיקום סופי מדויק (שעה/רחוב) לא יוכל להיכנס לעיר.

ש: אני חלק ממחנה אולם במחנה לא מתירים קרוואנים. מה אוכל לעשות?

ת: להחליף קמפ. אולם ברצינות תוכל להעמידו באזור פרי קמפ.Comments


bottom of page