https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

הזמנה להשתתף בוועדת היגוי לשיח קהילתי על מרחבים ברנרים בטוחים (יותר)

עודכן: 10 במאי 2022
לקראת פתיחת שערי העיר מידברן 2022, ובכלל אירועי קהילה רבים שצומחים החל מאירועים של מחנות נושא ועד לאירועים ברוח הברן, עולה יותר ויותר הצורך להבין, איך נכון לנו לפעול כקהילה עבור מרחבים בטוחים בכלל ופגיעות מיניות בפרט.

לצורך כך, אנחנו רוצים ורוצות לקדם תהליך של שיח קהילתי בנושא, בצורה של מספר מפגשים קהילתיים שיעלו בעיות וידונו בבעיות ופתרונות אפשריים בקהילה.

בסופם נוציא דו"ח מסכם, או כל דבר אחר שיוחלט במהלך הדרך.


כצעד ראשון, אנחנו נקים ועדת היגוי שתוביל את התהליך ותלווה אותו.


איך זה הולך לקרות?


ועדת ההיגוי תהיה ועדה שתורכב מעד 15 אנשים אשר;

  1. לא הוגשה תלונה נגדם על פגיעה מינית או אחרת

  2. השתתפו באירוע ברן אחד לפחות!

  3. יש להם זמינות ל-4 חודשים הקרובים לפגישות והובלה של התהליךאת התהליך יובילו קאבירה (מנכ"לית עמותת מידברן), ניר הוטניק (מוביל מיט"ה) ומאיה רימר (מומחית למנהיגות ההשתתפותית), יחד עם חברי.ות ועדת ההיגוי. בנוסף, בוועדה צריך.ה להיות לפחות איש.ת מקצוע אחת.ד אשר פעיל.ה במרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, וכן לפחות עו"ד אחד.ת בעל.ת נסיון או התמחות בנושא.
אם ברצונכם.ן להגיש מועמדות לוועדת ההיגוי יש למלא את הטופס : https://forms.gle/szLqRuWwxEhchbW67


הטופס יהיה פתוח עד ה 21.5.2022 בחצות.

הודעות על המינוי לחברות בוועדה ישלחו ב 25.05.2022
Comments


bottom of page