https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

דוח שקיפות - סלון 2022

שקיפות מהווה ערך מרכזי בתפיסת מחלקת הסלון ורואה את חברי הקהילה כשותפים מלאים ביצירת מרחב הסלון המרכזי .

לאור העובדה שרוב התקציב להפעלת הסלון והעמקת התוכן הגיע מהקהילה על ידי מסיבת גיוס , אנו רואים חשיבות גדולה לשקף לכם מה נעשה עם התקציב שנאסף.

תקציב מעמותה :

העמותה מתקצבת את המחלקות השונות , ביניהם גם את הסלון .

  • תקציב עקיף -

  • תשתיות - תקציב עמותה - השכרת ואחסון מכולה שנתית , השכרת אוהל לאירוע, מספר גזיבוריים , חשמל, ציוד תשתיתי (בזנטים , רצפה..) וכו…

  • תקציב ישיר -

    • פעילות - 6,500 ש"ח - הסכום יועד לטובת ההגברה.

    • מתנה - 2,040 ש"ח - סכום למתנה סימלית ל 80 מתנדבי סלון.

תקציב ממסיבת גיוס :


בתאריך ה 13.8 התקיימה מסיבת גיוס במועדון "הקולבו" .


הכנסות – לאחר החזר הוצאות אבטחה עמדו על 15,666 ש"ח


הוצאות ותקציב -- הקמות והובלות – כולל הובלת ציוד למכולה ולאירוע עצמו – 1,175 ₪ + הוצאת על אוכל ושתייה לטובת ימי ההקמות .

- עיצוב הסלון וארט – עיצוב הסלון והארט התמקד בבניית שני מיצבים ועיצוב הבמה והמרחב. ההוצאות עבור חומרי בנייה לארט.


- תוכן ותנועה - לראשונה במידברן נפתח ליד הסלון מתחם תנועה . לטובת המתחם נרכשו 30 מזרוני יוגה ומערכת בידורית . ציוד זה ישמש את המתחם גם לשנים הבאות .


- אירוח - הסלון שימש לאירוח והיו בו משקאות קלים וכיבוד קל עבור המבקרים בסלון. בנוסף רכשנו שתי מכונות נינגה לטובת הכנת משקאות קרים ושייקים לצוות המתנדבים (המכונות ישמשו לשנים הבאות)


- מרכזייה - המרכזיה מתפקדת תחת אחריות הסלון ונועדה לתת מענה לשאלות התמצאות הקהילה. השנה הייתה חלוקה דואר (נרכשו גלויות) , מפת-חותמת וכיבוד לקהל בתוך המרכזייה עצמה (HAPPY HOUR).


- דיקו למתנדבים - לסלון ולמרכזי יחד היו מעל 80 מתנדבים , יתרת התקציב נוצלה לטובת השתתפות בהוצאות אירועו סיום למתנדבי המחלקה.Comentários


bottom of page