https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page

נהלי פירוק עיר

  1. נוהל אקסודוס - בגייט

מטרת הנוהל:


הסדרת תהליך היציאה ופינוי העיר ביום האחרון של האירוע (15/10/22).


דגשים:


1. בשל מגבלות הרישוי ולמען בטיחות וביטחון כל משתתפי העיר , הכניסה של רכבים לצורך פירוק תהיה מוגבלת ומדורגת ותנוהל ע״י מחלקת התנועה.


2. ביום הפירוקים ספקים יוכלו להיכנס לעיר מהשעה 15:00 (או בהתאם להנחיות ההפקה ואישור משטרה).


3. לא תתאפשר כל כניסה של רכבים פרטיים לשטח העיר עד לסיום המלא של פירוק העיר והחלטה על סיום האירוע שיתקבל ע״י המשטרה.


4. לאחר קבלת אישור מהמשטרה תתאפשר רק יציאת כלי רכב דרך מתחם הגייט ולא תתאפשר כל כניסה למידברן למעט רכבי חירום. נתיבי התנועה יהפכו להיות נתיבי יציאה ותנועה תכוון על ידי מתנדבי הגייט והתנועה שישמרו על זרימת הרכבים בצורה בטוחה ואיטית.צילום: Adam Sherez

Comments


bottom of page