• media9024

תמונת מצב 22.09 עדכון 5000

עודכן ב: ספט 26

אנחנו שומעים הרבה קולות שאומרים שמידברן בוטל/ נדחה וכד..

אז לא! לא דחינו ולא ביטלנו.

מידברן 2021 קורה ב25-30 לאוקטובר.


באיזה מתכונת ?


אנחנו ממשיכים לעבוד על אירוע של 7000 איש, וגם מאמינים שזה אכן אפשרי ויקרה.

עם זאת, מאחר והתקנות היום מאפשרות קיום של אירוע עד 5000 איש בלבד, אנחנו חייבים ומחוייבים להסתכל על איך אנחנו מקיימים את האירוע במגבלה הזו.

כפי ששיתפנו כבר בתום המכירה האחרונה, כרגע נרכשו 4300 כרטיסים.

מה זה אומר בשלב זה לצמצם אירוע ל 5000 איש, כאשר יש עוד כ 700 כרטיסים?

חשבנו על הנקודות הבאות:

  1. אופי האירוע - יכול להיות שיהיו קאמפים שלא יוכלו להרים את הגיפט שלהם באופן מלא. אמנות שלא תוכל להגיע וכד'. איך זה ישפיע על הפלאיה והתוכן ?

  2. מחלקות ההפקה - יהיו חוסרים שנבקש מחברים בקהילה שעדיין לא משתתפים להתגייס ולקחת חלק.

  3. תקציב - כרגע אירוע של 5000 איש הינו אירוע שמשאיר אחריו גרעון. נצטרך להבין איך אנחנו מכסים אותו, בין אם בתוספת סכום מסויים לכל משתתף או בגיוס כספים באופן אחר. אולי להוריד יום אחד, אולי לשנות את אופי ההפקה. כמובן זאת לאחר שנעשתה עבודת קיזוז משמעותית על ההוצאות.

  4. קורונה - אנחנו נדרשים לעמוד בתקנות תו ירוק. אם מישהו לא מבין עדיין, תו ירוק משמעו, מחוסן בתוקף, מחלים בתוקף, או ב